Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Z občanských sdružení se stanou spolky

Jednou z novinek, kterou od příštího roku přinese nový občanský zákoník, je změna občanských sdružení na spolky. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo včera tiskovou zprávu, která je odpovědí na množící se dotazy poskytovatelů sociálních služeb. MPSV uklidňuje poskytovatele sociálních služeb a ujišťuje je, že i jako spolky budou moci i nadále sociální služby poskytovat.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. začne platit od 1. ledna 2014 a podle jeho § 3045 se všechna sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, budou považovat za spolky.
Současná sdružení mají možnost transformovat se do konce tohoto roku na obecně prospěšné společnosti v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb. Tento zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost bude ale platit jen do 31. 12. 2013 (psali jsme zde).
Pokud současná sdružení nevyužijí možnosti transformace podle zákona č. 68/2013 Sb., budou od 1. 1. 2014 považována za spolek podle nového občanského zákoníku a budou muset do dvou let upravit svůj název a do tří let stanovy tak, aby odpovídaly nové právní úpravě. Lhůta je sice poměrně dlouhá, ale hned od 1. ledna 2014 pozbudou platnosti a závaznosti všechna ustanovení stávajících stanov, která odporují ustanovením nového občanského zákoníku. Všechny spolky budou zapsány ve spolkovém rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (psali jsme zde).
Další možností pro stávající sdružení je transformace na některou jinou právní formu podle nového občanského zákoníku, např. na ústav nebo sociální družstvo.

MPSV ujišťuje všechny stávající poskytovatele sociálních služeb, že podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, není pro registraci ani pro poskytování dotací ze strany MPSV právní forma poskytovatele rozlišujícím kritériem. Rozhodující bude účel spolku definovaný ve stanovách. Sociální služby tak budou moci poskytovat i nadále.

MPSV k obavám poskytovatelů sděluje následující: 
  • Stejně jako dosud, tak i nadále nebude zákon o sociálních službách vylučovat právnické osoby s jakoukoliv právní formou při registraci sociálních služeb. 
  • Právní forma poskytovatele sociálních služeb také není a nadále nebude rozlišovacím kritériem při poskytování dotací. 
  • Spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj účel skrze své zaměstnance, kteří nemusejí být členy spolku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.