Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení plateb za státní pojištěnce

Zákonné opatření Senátu č. 342/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je jediným zákonným opatřením, o kterém jsme dosud nepsali. Je také nejkratší a jako jediné nenabývá platnosti až od příštího roku, ale platí už od 1. listopadu 2013. Jediným bodem tohoto opravdu velmi stručného zákonného opatření je zvýšení částky pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které odvádí stát za tzv. státní pojištěnce.

Pojištěnci, za které platí povinné pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát, jsou uvedeni v § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jde např. o nezaopatřené děti, důchodce a předdůchodce, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, uchazeče o zaměstnání, osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III, IV a osoby pečující o tyto osoby, osoby pečující o děti mladší 10 let závislé v I. stupni, invalidní důchodce ve III. stupni, osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tyto osoby tvoří v současné době cca 60 % ze všech pojištěnců v systému zdravotního pojištění. Stát platí za tyto pojištěnce každý měsíc částku odpovídající 13,5 % z vyměřovacího základu, jehož výše je přímo vyčíslena v § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Do 31. října letošního roku byla částka vyměřovacího základu stanovena na 5355 korun za kalendářní měsíc. Zákonným opatřením Senátu č. 342/2013 Sb. byl měsíční vyměřovací základ navýšen na 5829 korun. V praxi tedy stát nově za každého státního pojištěnce odvede měsíčně na všeobecné zdravotní pojištění 787 korun místo dřívějších 723 korun, čímž došlo k navýšení měsíční platby pojistného o 64 korun.
Opatření jako jediné ze všech přijatých zákonných opatření Senátu již nabylo účinnosti a platí od 1. listopadu 2013.  Podmínkou platnosti opatření je ale jeho dodatečné schválení nově ustavenou Poslaneckou sněmovnou. O zákonných opatřeních a jejich platnosti jsme psali v samostatném článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.