Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zaměstnavatel bude náhradu mzdy vyplácet už jen první dva týdny

Česká správa sociálního zabezpečení a Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých dnech upozornily na změnu v poskytování nemocenského, ke které dojde od začátku příštího roku. Od 1. ledna 2014 budou zaměstnavatelé svým zaměstnancům, kteří budou uznáni dočasně práce neschopnými, vyplácet náhradu mzdy jen za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů. Od 15. dne pracovní neschopnosti již bude mít zaměstnanec nárok na nemocenské od příslušné správy sociálního zabezpečení.

Povinnost zaměstnavatelů poskytovat práce neschopnému zaměstnanci náhradu mzdy za období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti byla do zákoníku práce zavedena od začátku roku 2009. Jako kompenzace za náklady s tím spojené byla zaměstnavatelům snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění z 3,3 % na 2,3 %. Od 1. ledna 2011 pak bylo v souvislosti s úspornými opatřeními dočasně prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, a to až do 31. prosince 2013. Tuto změnu přinesla novela č. 347/2010 Sb., kterou se v souvislosti s úspornými opatřeními měnily kromě zákoníku práce i další zákony jako např. zákon o nemocenském pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení, zákon o státní sociální podpoře, zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálních službách, zákon o důchodovém pojištění a další. Novela č. 347/2010 Sb. byla ale z důvodu zneužití institutu legislativní nouze při jejím přijímání zrušena ke dni 31. 12. 2011 nálezem Ústavního soudu č. 80/2011 Sb. Následně byla již řádně ústavně předepsaným způsobem přijata nová novela č. 364/2011 Sb., která opět do všech souvisejících zákonů vrátila prodloužení období poskytování náhrady mzdy práce neschopnému zaměstnanci ze 14 dnů na 21 dnů, a to na přechodnou dobu do 31. 12. 2013. Toto přechodné opatření tedy na konci letošního roku skončí a od 1. ledna 2014 se náhrady mzdy vrátí do stavu, který platil v roce 2010, tj. před přijetím úsporných opatření.

Od 1. 1. 2014 bude mít zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa, nárok:
  • na náhradu mzdy od zaměstnavatele v období prvních 14 dnů,
  • na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény.
Nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy jen za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne.
Pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným ještě v roce 2013, musí mu zaměstnavatel poskytnout náhradu podle předpisů platných ke dni vzniku této pracovní neschopnosti, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání, i když toto období bude končit již v roce 2014.

Související článek:
Výše redukčních hranic pro rok 2014

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.