Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vláda schválila návrh státního rozpočtu

Vláda na své včerejší schůzi, která se protáhla až do nočních hodin, schválila návrh státního rozpočtu na rok 2011. Kromě samotného státního rozpočtu byly schváleny také návrhy novel příslušných zákonů, které mají uvést v praxi úsporná opatření. Právě úsporná opatření mají zajistit, aby navržený státní rozpočet byl dodržen. Vzhledem k většině, kterou vládní koalice disponuje, se ve Sněmovně nepředpokládají větší problémy se schvalováním veškerých vládních návrhů.

Přinášíme vám stručný přehled nejzákladnějších změn, které z vládního návrhu vyplývají. Podrobněji se jednotlivými oblastmi budeme zabývat až po schválení příslušných novel Sněmovnou.

Platy
Celková suma určená na platy státních zaměstnanců se pro příští rok sníží o 10 %.  Od zásadní změny ve struktuře platů však ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) pod tlakem demonstrace odborářů ustoupil. Razantní změny v tarifních tabulkách, jejichž cílem mělo být snížení významu pevné části mzdy a posílení významu individuálních odměn, se tedy alespoň prozatím odkládají.

Povodňová daň a sleva na dítě
Tzv. povodňová daň je vlastně snížení základní slevy na poplatníka o sto korun měsíčně, tedy o 1200 Kč za rok. O tuto částku se zvýší daň z příjmů každému poplatníkovi, který má zdanitelné příjmy. Roční sleva klesne z dosavadních 24800 na 23600 korun. Toto opatření bylo schváleno pro rok 2011, což ovšem neznamená, že potom se sleva na dani vrátí na původní částku. Od roku 2012 už by měl totiž začít platit nový zákon o daních z příjmů, který má systém slev a výjimek značně zjednodušit.
Dalším navrhovaným opatřením bylo snížení daňového zvýhodnění na každé vyživované dítě o 20 korun měsíčně, tedy o 240 Kč ročně. Tento návrh ale nakonec neprošel a tak sleva na děti, kterou může uplatnit vždy jen jeden z rodičů, zůstane ve stejné výši jako dosud, tedy 11604 korun.

Stavební spoření
Státní příspěvek ke stavebnímu spoření za rok 2010, který se vyplácí v roce 2011, bude vyplacen v poloviční výši. Tato 50 % srážková daň bude uplatněna u všech smluv o stavebním spoření, tedy i u dříve sjednaných. V dalších letech klesne maximální státní podpora z 3000 na 2000 korun. A všechny úroky ze stavebního spoření, včetně bonusových, už nebudou osvobozeny od daně.

Další osvobození od daně
Pracující důchodci, kteří si vydělají více než trojnásobek průměrné mzdy, budou muset od příštího roku své výdělky danit. Od daně už také nebudou osvobozeny výsluhy vojáků a policistů. I nadále bude zatím od daně osvobozeno odchodné policistů.

Rodičovský příspěvek a porodné
Rodičovský příspěvek bude rodič čerpat do výše 216 tisíc korun a to bez ohledu na to, jak dlouho bude s dítětem doma. Ke snížení částky dojde u nejdelší čtyřleté varianty, kde bude změněna délka pobírání vyššího a nižšího příspěvku.
Porodné ve výši 13 tisíc korun se bude nově vyplácet pouze na první dítě a pouze rodinám s příjmem do 2,4 násobku životního minima.

Platy představitelů státní moci
Všem představitelům státní moci včetně soudců bude pro rok 2011 snížena platová základna o 5 %. Tzv. Janotovým balíčkem byly platy představitelů státní moci sníženy už na rok 2010 a to o 4%. Pro soudce však toto snížení nedávno Ústavní soud zrušil (psali jsme zde), východiskem pro snížení platu pro rok 2011 bude tedy u soudců platová základna z roku 2009. Pro soudce ale bude uvedené opatření platit pouze jeden rok, pro politiky potrvá až do roku 2014. Politikům se také začnou danit náhrady, které pobírají k platu.

Příspěvky politickým stranám a hnutím
Příspěvky politickým stranám a politickým hnutím, které čerpají za získané mandáty, budou postupně sníženy o 10 %. Již od 1. ledna 2011 dojde ke snížení o 5 %.

Sociální příplatky, sociální služby a nemocenská
Sociální příplatek se podle návrhu zcela zruší. Pokud ho někdo bude nutně potřebovat, bude muset využít nároku na pomoc v hmotné nouzi.
Příspěvky na péči v prvním stupni postižení se sníží z 2000 na 800 Kč.
Nemocenské by měl stát v letech 2011 až 2013 vyplácet až od 22. dne nemoci. Do té doby budou muset náhradu mzdy svým zaměstnancům poskytnout zaměstnavatelé. V současnosti stát přebírá vyplácení nemocenské už od 14. dne nemoci. Součástí připravené novely je také návrh, aby opatření zavedené Janotovým balíčkem pro rok 2010, které snižuje výši nemocenské na 60 % vyměřovacího základu po celé období, zůstalo v platnosti natrvalo. Před zavedením tohoto snížení se 60 % základu vyplácelo do 30. dne nemoci, od 31. do 60. dne se výplata zvýšila na 66 % a od 61. dne pak na 72 % vyměřovacího základu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.