Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Z Poslanecké sněmovny

Včera začala v pořadí již pátá schůze Poslanecké sněmovny v tomto volebním období. Na programu bylo hned několik zákonů v prvním čtení. V úvodu schůze dala vládní koalice opozici najevo, jak pohodlnou většinou hlasů ve Sněmovně disponuje. Opoziční poslanci z řad ČSSD a KSČM navrhli zařadit na program schůze 5 nových bodů. Mělo jít o informace vlády k některým aktuálním tématům, mimo jiné chtěli poslanci debatovat např. o v tu chvíli právě probíhající stávce odborářů, které se na Palachově náměstí nedaleko Poslanecké sněmovny účastnilo přes 40 tisíc lidí. Vládní trojkoalice ale do programu nevpustila ani jeden z nově navrhovaných bodů.

Více než dvě hodiny po zahájení schůze začala tedy Poslanecká sněmovna projednávat vládní i poslanecké návrhy zákonů v prvním čtení.

Krizový zákon
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, vychází z potřeby transponovat do české legislativy směrnici Rady Evropské unie č. 2008/114/ES, o určování a označování evropských kritických infrastruktur a posuzování potřeby zvýšit jejich ochranu. Kromě definice evropské kritické infrastruktury a kritické infrastruktury na národní úrovni jsou do zákona také nově zapracována práva a povinnosti obcí s rozšířenou působností. Novela by měla začít platit 1. ledna 2011. Vládní návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a lhůta pro projednání ve výboru byla zkrácena na 30 dnů.

Zákon o azylu
Hlavním cílem vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, také byla implementace evropského práva do české legislativy. Dále novela reaguje na plánovaný převod agendy trvalých pobytů z Policie České republiky na Ministerstvo vnitra. Návrh také zohledňuje národní i mezinárodní soudní judikaturu, usnesení vlády č. 171/2009 Sb., k zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize a usnesení vlády č. 450/2009 Sb., kterým byla schválena koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek. I tento návrh byl přikázán výboru pro obranu a bezpečnost k projednání ve lhůtě zkrácené na 30 dnů.

Veřejné zakázky
Poslankyně Kristýna Kočí (VV) požádala Sněmovnu o další zkrácení lhůty pro projednání novely zákona o veřejných zakázkách. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, napravuje chyby zákona, kterou byla od 15. září 2010 vyřazena z veřejných soutěží většina velkých podniků. Podrobně jsme o celé záležitosti psali v samostatném článku. První čtení této novely proběhlo na předešlé schůzi Sněmovny a lhůta pro projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byla zkrácena na 30 dní. Výbor už ale návrh projednal a proto bylo nyní schváleno další zkrácení na 12 dní, aby mohlo druhé čtení proběhnout již na této schůzi. Zákon by tak mohl být schválen ještě tento týden.

Elektronické občanské průkazy
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, navrhuje, aby se v nových elektronických občanských průkazech do budoucna neuvádělo rodné číslo, rodinný stav ani místo bydliště. Navrhované opatření má přispět k vyšší míře bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Občanský průkaz by tedy měl obsahovat jen základní identifikační údaje, tedy jméno, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození a fotografii. Místo narození v zahraničí se bude uvádět pouze kódem státu. Omezení uváděných údajů by ale mělo být postupné, jako první zmizí už od roku 2012 kolonka "Rodinný stav", kterou mnozí pokládají za diskriminační. Místo bydliště pak na průkazech nebude od roku 2017 a rodné číslo od roku 2020. Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj taktéž ve zkrácené lhůtě 30 dnů.

Změna Ústavy
Návrh poslanců ODS, TOP 09 a VV na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se týká omezení imunity poslanců a senátorů. Novela omezuje imunitu zákonodárců pouze na období, kdy vykonávají svůj poslanecký mandát. Zcela také ruší přestupkovou imunitu. Poslanec Antonín Seďa (ČSSD) ale návrh označil za právní paskvil, protože vyvolává potřebu změny dalších zákonů, jejichž novely ovšem autoři nepředložili. Zákon přesto prvním čtením prošel a byl přikázán k projednání v ústavněprávním výboru a v mandátovém a imunitním výboru.

Zboží dvojího užití
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl schválen již předešlou vládou a následně předložen Sněmovně, která ho však v předvolebním období již nestihla projednat. Návrh byl tedy znovu schválen současnou vládou a nyní předložen ke schválení této Sněmovně. Novela transponuje do českého práva evropské nařízení Rady č. 428/2009/ES. Zákon je novelou doplněn o ustanovení o kontrole tranzitu zboží dvojího užití přes území Evropské unie a poskytování zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího užití ve třetích zemích. Zbožím dvojího použití se rozumí zboží včetně softwaru a technologií, jež lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely a které zahrnuje veškeré zboží, které může být použito jak pro nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení. Z důvodu potřeby urychlit implementaci evropského nařízení bylo navrženo, aby Sněmovna vyslovila souhlas s návrhem ve zrychleném řízení již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. To se také stalo a zákon byl schválen a putuje do Senátu.

Regulační poplatky
Posledním včerejším bodem byla snaha poslanců ČSSD o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. O návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se dlouze diskutovalo a nakonec bylo jednání Sněmovny ukončeno a tento bod byl přerušen. Poslanci se k němu vrátili dnes a po další diskuzi návrh zákona podle očekávání neschválili.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.