Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud definitivně odmítl zásah do restitučních zákonů

Ústavní soud včera odmítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli prodloužit zákonem stanovené lhůty pro uplatnění restitučních nároků. Tím by dostali možnost restituovat majetek i ti, kteří české občanství získali až po vypršení původně stanovených lhůt.

Cílem senátorského návrhu bylo umožnit účast na restitucích občanům České republiky, kteří v době, kdy restituce podle zákonů probíhaly, neměli české případně československé občanství. Prodloužením lhůt by se rozběhla další fáze restitucí a tito občané by dodatečně dostali možnost uplatnit své nároky. Senátoři vyloučení této jedné skupiny občanů z restitucí považují za protiústavní svévoli zákonodárce. Navrhli proto zrušit § 5 odst. 2 a 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a § 13 odst. 2 až 4, § 22 odst. 10 a § 26 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
Ústavní soud tento návrh jednomyslně odmítl.
Podle názoru Ústavního soudu nevykazují zákonem stanovené lhůty žádné znaky protiústavnosti. Senátorům se nepodařilo prokázat, že by lhůta byla natolik nepřiměřená, že by omezila možnost uplatnit nějaké Ústavou garantované právo. Lhůta také nebyla stanovena pouhou svévolí zákonodárce a nevytvářela ústavně neakceptovatelnou nerovnost dvou skupin subjektů. Ústavní soud upozornil i na to, že otevřením další fáze restitucí by mohlo dojít k uplatnění nároků na majetek, u kterého již došlo k založení nových vlastnických vztahů. Tím by pro takové nové majitele došlo k narušení principu právní jistoty.
Na zákonných lhůtách tedy Ústavní soud neshledal nic protiústavního a jakékoliv jejich prodloužení není podle soudců otázkou kontroly protiústavnosti, nýbrž je v běžné kompetenci demokratického zákonodárce. Plné znění Usnesení Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.