Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zahraniční stravné v roce 2014

Sazby zahraničního stravného stanoví každoročně Ministerstvo financí vyhláškou podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Letos byly sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2014 stanoveny vyhláškou č. 354/2013 Sb., která byla ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 11. listopadu 2013. Při jejím zpracování vychází ministerstvo z podkladů vypracovaných zastupitelskými úřady o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Výše stravného - podmínky
Podmínky pro stanovení zahraničního stravného jsou definovány v § 170 zákoníku práce. Výši stravného určuje zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Stravné v základní výši se poskytuje jen v případě, jestliže pracovní cesta trvá více než 18 hodin. Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin a nejvýše 18 hodin poskytuje se stravné ve výši dvou třetin základní sazby a třetinové stravné pak v případě pracovní cesty delší než hodinu a kratší než 12 hodin. Doba strávená mimo území České republiky musí ale trvat déle než 5 hodin, pokud souběžně zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné podle § 163 nebo § 176 zákoníku práce. Za dobu přechodu státní hranice České republiky při použití letadla se podle ustanovení § 154 zákoníku práce rozumí doba odletu z České republiky a doba příletu do České republiky. Jako typický příklad je uváděna cesta Ostrava - Praha - Londýn, kde dobou přechodu státní hranice ČR je až odlet letadla z Prahy. Let Ostrava - Praha je součástí tuzemské části zahraniční pracovní cesty.

Krácení stravného
Při poskytnutí bezplatného jídla se stravné krátí. Za každé bezplatné jídlo se sazba krátí o 70% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné poskytované v třetinové výši základní sazby, o 35% při dvoutřetinové sazbě a o 25% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné poskytované ve výši základní sazby. Snížení se uplatní automaticky, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na nižším krácení ještě před započetím cesty.

Změna sazeb
Z porovnání nové vyhlášky č. 354/2013 Sb. a vyhlášky č. 392/2012 Sb., která stanovila zahraniční stravné pro letošní rok, je zřejmé, že změna nastala v Kambodži a v Laosu, kde došlo ke změnám sazeb z důvodu použití nové měny (USD místo EUR). V obou zemích funguje americký dolar jako paralelní měna k místním platidlům. Euro zde naopak není přijímáno téměř nikde, a pokud, tak s velmi nevýhodným kurzem.
Dále došlo ke zvýšení sazby u Alžírska, Azerbajdžánu, Indie a Venezuely. Ve všech těchto zemích došlo od poslední úpravy sazeb k růstu cen ve veřejném stravování o více jak dvacet procent.

 Zahraniční stravné pro vybrané státy (změny jsou vyznačeny červeně)
ZeměStravné pro rok 2013Stravné pro rok 2014
Alžírsko35 EUR40 EUR
Ázerbajdžán35 EUR40 EUR
Belgie45 EUR45 EUR
Bosna a Hercegovina35 EUR35 EUR
Bulharsko35 EUR35 EUR
Černá Hora35EUR35 EUR
Čína40 EUR40 EUR
Estonsko40 EUR40 EUR
Francie45 EUR45 EUR
Chorvatsko35 EUR35 EUR
Indie35 EUR40 EUR
Itálie45 EUR45 EUR
Kambodža35 EUR45 USD
Laos35 EUR45 USD
Maďarsko35 EUR35 EUR
Německo45 EUR45 EUR
Polsko35 EUR35 EUR
Rakousko45 EUR45 EUR
Rumunsko35 EUR35 EUR
Rusko45 EUR45 EUR
Slovensko35 EUR35 EUR
Spojené státy americké50 USD50 USD
Srbsko35 EUR35 EUR
Španělsko40 EUR40 EUR
Velká Británie40 GBP40 GBP
Venezuela55 USD60 USD
Ostatní sazby zahraničního stravného pro rok 2014 najdete v příloze vyhlášky č. 354/2013 Sb.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.