Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Právo na datovou schránku

Koncem října zveřejnil Nejvyšší správní soud informace k rozsudku, ze kterého jednoznačně vyplývá, že právnická osoba má veřejné subjektivní právo na zřízení datové schránky. Případné nezřízení datové schránky pak podléhá soudnímu přezkumu. Pokud žadatel splní všechny zákonné podmínky, musí mu Ministerstvo vnitra datovou schránku zřídit.

Podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se datová schránka zřizuje automaticky tzv. ze zákona všem právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku. Ostatním právnickým osobám, jako např. občanským sdružením a církvím, má být podle § 5 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. zřízena datová schránka na jejich žádost, a to do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
Nejvyšší správní soud posuzoval konkrétní případ občanského sdružení, které Ministerstvu vnitra zaslalo elektronicky podepsanou žádost o zřízení datové schránky právnické osoby. Ministerstvo vnitra na žádost nereagovalo, a to ani po několika urgencích a následně zaslané stížnosti ministrovi vnitra. Sdružení tedy podalo na Městský soud v Praze žalobu proti nečinnosti. Soud ale žalobu zamítl. Nejvyšší správní soud, ke kterému dotčené občanské sdružení podalo kasační stížnost, rozsudek městského soudu zrušil a dal za pravdu poškozenému občanskému sdružení.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku jednoznačně dospěl k závěru, že výsledkem podání žádosti o zřízení datové schránky právnické osoby má být úkon Ministerstva vnitra spočívající ve zřízení datové schránky v informačním systému datových schránek, tzn. umožnění vstupu žadatele do informačního systému datových schránek. Za stěžejní v tomto případě Nejvyšší správní soud pokládá skutečnost, že zákon o elektronických úkonech výslovně stanoví, že na zřízení jedné datové schránky má právnická osoba nárok.
V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se uvádí:
„Pokud Ministerstvo vnitra nezřídí datovou schránku, ač jsou jinak splněny podmínky vzniku nároku na zřízení datové schránky podle § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 300/2008 Sb., jde o nezákonný zásah, kterému se lze bránit žalobou v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (podle § 82 soudního řádu správního).“
Plné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.