Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ochrana práv spotřebitelů

Vláda v demisi koncem října na svém pravidelném zasedání schválila dvě nařízení, která se týkají ochrany práv spotřebitelů. Jde o Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv a o Nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby. Obě nařízení vlády vyšla 20. listopadu 2013 ve Sbírce zákonů a účinnosti nabudou 1. ledna 2014.

Nařízení vlády č. 363/2013 Sb. reaguje na právní úpravu v novém občanském zákoníku a upřesňuje pravidla pro chování smluvních partnerů v případě spotřebitelských smluv uzavíraných "na dálku" nebo mimo obchodní prostory podnikatele. Nařízení bylo vydáno podle § 1820 odst. 1 písm. f) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a jeho hlavním cílem je usnadnit spotřebiteli postup při uplatňování jeho práva na odstoupení od smlouvy. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ukládá podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli informace, které jsou uvedeny v § 1811 a v § 1820 tohoto zákona. Jde např. o totožnost obchodníka, označení zboží a služeb, cenu, způsob platby, případnou povinnost zaplatit zálohu, způsob výpočtu ceny při opakovaném plnění, podmínky, lhůtu a postupy pro odstoupení od smlouvy. A právě proto připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nařízení vlády, které obsahuje vzorové poučení a vzor formuláře na odstoupení od smlouvy. Jeho vyplnění má být pro spotřebitele jednoduché, pochopitelné a snadno použitelné.
Podnikatel tak může použít přímo první část přílohy nového nařízení vlády č. 363/2013 Sb. jako poučení o právu na odstoupení od smlouvy, pochopitelně po doplnění všech potřebných údajů. Novou povinností je pak poskytnutí formuláře pro odstoupení od smlouvy, kterého spotřebitel může využít. Může ale zvolit i jinou formu odstoupení od smlouvy.
 
Nařízení vlády č. 364/2013 Sb. obdobně upravuje náležitosti formuláře obsahujícího informace, které je podnikatel povinen poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy na dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, jestliže je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok. Jde o tzv. timesharing, který je specifikován v § 1852 až § 1867 nového občanského zákoníku. I v tomto nařízení je přílohou formulář s povinnými informacemi a vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy. Nařízením č. 364/2013 Sb. se zrušuje a plně nahrazuje dosavadní nařízení vlády č. 38/2011 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.