Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Odmítnutím krevní zkoušky už řidiči trestu neuniknou

Rozsudek Nejvyššího správního soudu, ze kterého vyplývá, že podstoupení testu na přítomnost alkoholu v krvi je povinné, byl vydán sice už v prosinci loňského roku, letos byl ale pro svou důležitost vybrán do Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ve které se uveřejňují vybraná rozhodnutí, stanoviska či zásadní usnesení k zajištění jednoty rozhodování soudu ve správním soudnictví.

Povinnost podrobit se odběru krve je dána v § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Toto ustanovení říká, že řidič je povinen podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. Oním "zvláštním právním předpisem" je podle příslušné poznámky pod čarou zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. A právě na § 16 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb. se odvolávali řidiči odmítající krevní testy. Ustanovení § 16 odstavce 2 totiž mimo jiné říká, že pokud je pomocí certifikovaného přístroje provedeno vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu, odborné lékařské vyšetření, tedy i odběr krve, se neprovede.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu je ale takový výklad, který podporuje praxi odmítání krevních testů řidiči podezřelými z požití alkoholu, nesprávný a úřady mohou těmto řidičům ukládat vysoké pokuty. Své rozhodnutí odůvodnili soudci především tím, že česká praxe používání poznámek pod čarou je ve světě zcela ojedinělá a navíc často v rozporu s požadavky na formulaci právních předpisů v podmínkách právního státu. Vzniknou-li proto v důsledku použití této svérázné legislativní techniky výkladové problémy, je nutno je řešit tak, že rozhodující je vlastní pravidlo chování, nikoli to, co je stanoveno v poznámce pod čarou. Tento názor Nejvyššího správního soudu se opírá o několik rozsudků Ústavního soudu.
Nyní bude zřejmě zpětně potrestáno několik řidičů, kteří díky výše zmíněné poznámce pod čarou unikli trestu. Řidiči tak za odmítnutí krevní zkoušky mohou přijít o 7 bodů, zaplatit 25000 až 50000 tisíc korun pokuty a na jeden až dva roky přijít o řidičský průkaz. Úplné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.