Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Odejmutí řidičského průkazu

Za dvanáct trestných bodů vám úřady nemohou odebrat řidičský průkaz, pokud jednoznačně nedoloží, že jste opravdu spáchali všechny přestupky, za které jste měli trestné body nasbírat. Tak zní přelomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud rozhodoval v případu muže z Liberecka, který tvrdil, že se některých přestupků evidovaných v jeho kartě řidiče nedopustil. Soudy nižší instance se námitkami ke spáchání jednotlivých přestupků nezabývaly a potvrdily správnost rozhodnutí o odebrání řidičského průkazu z důvodu dosažení 12 trestných bodů.
Muž ale podal kasační stížnost na nezákonnost rozsudku krajského soudu a tvrdil, že jednoho konkrétního přestupku, za který mu do karty řidiče byly připsány dva body, se nedopustil. Řidič se neúčastnil blokového řízení, s žádným přestupkem nesouhlasil a nezaplatil žádnou pokutu. O tom, že je u něj evidován přestupek, se dozvěděl až poté, co obdržel oznámení o dosažení 12 bodů a nechal si proto vyhotovit výpis z bodového hodnocení a evidenční karty. Správním orgánům jako důkaz o provedení přestupku stačilo pouhé oznámení Městské policie, tedy orgánu, který měl přestupek projednávat.
Krajský soud stížnost řidiče také zamítl s odůvodněním, že z ustanovení § 123a až § 123f zákona o silničním provozu nelze dovodit povinnost správního orgánu přezkoumávat odůvodněnost a zákonnost rozhodnutí o přestupku. V žádném řízení nebylo spáchání přestupku doloženo věrohodným důkazem, jako např. originálním pokutovým blokem, jehož část A zůstává správnímu orgánu.
Nejvyšší správní soud tedy rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil a vrátil k dalšímu řízení. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu musí být úřady ve sporných případech schopny jednoznačně doložit, že se řidič skutečně dopustil všech přestupků, za které mu byly zapsány trestné body. Pouhé oznámení od policie není dostatečné, jde sice o pouhý administrativní úkon, ale s velmi tvrdým následkem - zákazem řízení motorových vozidel. Řidičům v těchto případech musí být poskytnuta možnost adekvátní obrany, rozhodl Nejvyšší správní soud. Plné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.