Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinnost vést účetnictví pro provozovatele fotovoltaických elektráren byla zrušena

Zákon č. 155/2010 Sb., tzv. balíček snižující administrativní zátěž podnikatelů, novelizoval mimo jiné i energetický zákon. Drobná změna v tomto zákoně odstranila povinnost vést účetnictví pro fyzické osoby provozující fotovoltaickou elektrárnu.

Povinnost vést účetnictví pro držitele licence na výrobu elektřiny byla stanovena v zákoně č. 458/2000 Sb., energetickém zákoně. Podle § 11 odst. 1 písm. f) musel být každý držitel licence účetní jednotkou. A podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, musí všechny účetní jednotky vést účetnictví. A protože všichni majitelé solárních panelů musí vlastnit licenci na jejich provoz, povinnost vést účetnictví měli i ti podnikatelé, kteří mají jen několik panelů na střechách rodinných domů. 
Zákonem č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, byla tato povinnost zrušena. V § 11 odst. 1 písmenu f) se novelou ruší část věty za středníkem, což je právě ta část, podle které musí být držitel licence účetní jednotkou
Novela energetického zákona byla do zákona č. 155/2010 Sb. vložena v Poslanecké sněmovně až ve třetím čtení formou pozměňovacího návrhu, který předložil poslanec Snopek (KSČM). Ten však při zpracování novely vycházel pravděpodobně ze znění energetického zákona platného až od 1. 1. 2011, protože středník byl do § 11 odst. 1 písm. f) vložen novelou č. 281/2009 Sb., která platí až od 1. ledna 2011. 
Novela tedy platí od 1. srpna 2010, ale jeho část devátou, která mění energetický zákon, je možné zapracovat až od 1. ledna 2011. Přesné datum nabytí účinnosti energetického zákona, ve znění novely č. 155/2010 Sb., není tedy úplně zřejmé. Jisté však je, že podnikatelé provozující fotovoltaickou elektrárnu, kteří obdrží licenci až příští rok, nebudou muset vést účetnictví.
Provozovatelé fotovoltaických elektráren, kteří už účetnictví vést začali, tzn. alespoň jednou sestavili účetní závěrku, mohou přejít na vedení daňové evidence až po uplynutí pěti let od započetí účtování. Paragraf 4 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, totiž obsahuje ustanovení, podle kterého mohou účetní jednotky ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedly účetnictví.

Související články:

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.