Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Proti certifikátu autorizovaného inspektora se lze odvolat

Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze v kauze stavby bytových domů v Brně. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu se certifikát autorizovaného inspektora po oznámení stavebnímu úřadu stává správním rozhodnutím, proti kterému má veřejnost právo bránit se standardními zákonnými postupy.

Institut autorizovaného inspektora zavedl v roce 2006 nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. Inspektor může vydat certifikát, který fakticky nahrazuje stavební povolení, a stavebník se tím může vyhnout časově náročnějšímu stavebnímu řízení.
V praxi se však ukázalo, že inspektoři mnohdy nekomunikují s lidmi dotčenými stavbou, případně jejich námitky v rozhodnutí nezohlední. Stavebníci často využívají institutu autorizovaného certifikátu v případech, kdy je vyvíjen tlak na rychlost stavby. Typickým příkladem jsou projekty fotovoltaických elektráren.
Certifikát autorizovaného inspektora ale nebyl nikde v  zákoně definován jako správní rozhodnutí, a tudíž se proti němu nešlo odvolat jako proti klasickému stavebnímu povolení. Stavebníci pak spoléhali na to, že nikdo vlastně nevěděl, jak vydaný certifikát zrušit. Tento nejasný stav podpořil i Městský soud v Praze, který v této konkrétní kauze brněnských bytových domů označil certifikát za pouhé plnění smlouvy mezi stavebníkem a inspektorem. Toto rozhodnutí Městský soud v Praze odůvodnil tím, že stavebník si inspektora, který certifikát vydává, platí.
Nejvyšší správní soud však ve svém řízení dne 4. 8. 2010 výše popsané soudní rozhodnutí zrušil. Ve svém rozsudku uvedl, že certifikát oznámený dle § 117 stavebního zákona stavebnímu úřadu bezpochyby zakládá práva a povinnosti ve stavebním řízení, rovnocenné stavebnímu povolení. Certifikát je tedy podle Nejvyššího správního soudu správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. Soud také v rozsudku, jako již v několika předchozích, opět vyslovil názor, že občanská sdružení mohou být účastníky stavebních řízení, a to i v případě, kdy se jedná o tzv. zkrácené stavební řízení.
Nejvyšší správní soud vrátil tuto konkrétní kauzu Městskému soudu v Praze, který nyní musí učinit nové rozhodnutí. Toto rozhodnutí by se mělo stát precedentním v případech nápravy nezákonného vydání certifikátu autorizovaným inspektorem. Plné znění Rozhodnutí nejvyššího správního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.