Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

První školní den

Právě začínající školní rok 2010/2011 přináší hned několik novinek, jako je nový typ písma či státní maturity. Od dnešního dne také platí nový seznam jednoletých kurzů cizích jazyků, v nichž se výuka považuje pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění za studium na střední škole. Do lavic dnes usedne 1,2 milionu žáků základních a středních škol.

Nové písmo a nové předměty
Ve 40 základních školách se letos prvňáčci budou učit psát novým typem psacího písma Comenia script. Písmo je podobnější tiskacímu, napojování písmen je jednodušší nebo úplně chybí a celkově obsahuje méně složitých tvarů. Školy, které písmo testovaly ještě před dnešním spuštěním pilotního projektu, s ním měly dobré zkušenosti především u dětí, které jinak mívají s písmem problémy. Odpůrci písma argumentují tím, že obsahuje málo oblouků, je příliš kolmé a nerozvíjí smysl pro estetiku.
Děti na základních školách se také setkají s novými předměty, jako například s estetickou, filmovou nebo taneční výchovou.

Mléko a ovoce do škol
Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že i v nadcházejícím školním roce budou školáci dostávat ovoce a mléčné výrobky zdarma nebo za snížené ceny. Oba programy jsou dotovány ze státního rozpočtu. Program Mléko do škol zrušila v roce 2008 vláda Mirka Topolánka, úřednická vláda Jana Fischera ho však znovu obnovila a navíc rozšířila i na mateřské a střední školy. Za čtvrt litru ochuceného mléka budou žáci platit 4 Kč a za neochucené mléko 2 Kč. Další ceny mléčných výrobků zařazených do programu Mléko do škol najdete ve výměru Ministerstva financí č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
Ovoce dostávají zdarma žáci prvních až pátých tříd základních škol, program je z větší části dotován z rozpočtu Evropské unie.

Méně peněz na pomůcky
Celkový objem financí určený na nákup pomůcek ve školách se musel snížit o čtvrt miliardy korun. Ministr školství Josef Dobeš (VV) uvedl, že na tyto účely lze čerpat peníze z EU. Přesto však budou muset rodiče zřejmě kupovat více školních pomůcek než dosud.

Státní maturity
Studenti posledních ročníků středních škol letos prvně absolvují státní maturitu. Už v říjnu proběhne na většině škol test nového systému v podobě maturit nanečisto. Podrobněji jsme o státních maturitách psali v tomto článku.

Další studium
Od 1. 9. 2010 platí novela č. 252/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách. Novela přináší seznam jednoletých jazykových kurzů s denní výukou, ve kterých se studium osob s ukončeným středním vzděláním považuje pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění za další studium na střední škole.
Druhým novelizovaným seznamem je seznam vzdělávacích institucí, ve kterých lze absolvovat vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol v České republice. Toto studium je pak pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považováno za studium na vysoké škole.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.