Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

České dráhy odškodní cestující za zpoždění a nepohodlí

Od 20. září 2010 začnou České dráhy odškodňovat cestující při zpoždění vlaků nebo snížené kvalitě služeb i ve vnitrostátní přepravě, tedy nad rámec svých zákonných povinností. V mezistátní přepravě se kompenzace vyplácejí už od loňského prosince.

Kompenzace v mezinárodní přepravě
Práva cestujících v mezinárodní přepravě se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1371/2007/ES, o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Podle tohoto nařízení všichni železniční dopravci v zemích EU, v Norsku a ve Švýcarsku odškodňují cestující při zpoždění vlaků. Při zpoždění 60 a více minut dostane cestující odškodnění ve výši 25 % z ceny mezinárodní jízdenky, pokud ovšem tato jízdenka pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího stála nejméně 16 EUR. Při zpoždění 120 minut a více jsou cestující odškodněni 50 % z ceny mezinárodní jízdenky za předpokladu, že cena jednosměrné jízdenky pro jednoho cestujícího činí minimálně 8 EUR.

Kompenzace ve vnitrostátní přepravě
Pro oblast vnitrostátní veřejné drážní osobní dopravy byla § 36a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, odložena aplikace výše uvedeného evropského nařízení až do 3. prosince 2014. České dráhy tak až do tohoto data nemají ze zákona povinnost odškodňovat cestující při zpoždění vlaku, přesto od 20. září 2010 zavádějí novou praxi.
Cestující budou mít právo požadovat kompenzaci za zpoždění nebo nepohodlí ve vlacích SuperCity, EuroCity a InterCity způsobená dopravcem České dráhy.

Kompenzace za zpoždění
U vlaků EuroCity a InterCity bude poskytnuta kompenzace v podobě voucheru ve výši 50 Kč při zpoždění 60 a více minut. Voucher v hodnotě 100 Kč obdrží cestující při zpoždění vlaku delším než 120 minut. U vlaků SuperCity vznikne nárok na odškodnění už při zdržení 30 minut a cestující budou odškodněni ve výši rezervace, kterou zaplatili, tedy 100 Kč, případně 200 Kč. Kompenzace se budou vyplácet cestujícím, jejichž jízdenka stála minimálně 300 Kč.
Veškeré kompenzace za zdržení se budou vztahovat pouze na zpoždění způsobená dopravcem České dráhy. Pokud se vlak zdrží vinou jiného dopravce (mezinárodní spoje) nebo v důsledku zásahu tzv. vyšší moci, odškodnění vyplaceno nebude. Na kompenzaci nevznikne nárok ani při poruše zabezpečovacího zařízení nebo při závadě na trati, protože za stav trati je odpovědná státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Kompenzace za nepohodlí
Dalším nadstandardem, který České dráhy cestujícím nabídnou je kompenzace za nepohodlí způsobené například mimořádnou závadou. U vlaků SuperCity dostane cestující zpět plnou cenu jízdenky, pokud bude nasazena jiná vlaková souprava než pendolino. U vlaků EuroCity a InterCity získají cestující kompenzaci ve výši 50 Kč, pokud nebude v soupravě zařazen vůz 1. třídy. V letním období pak budou mít všichni cestující vlaků SuperCity, EuroCity a InterCity nárok na slevu 100 Kč za nefunkční klimatizaci ve voze, který je klimatizací vybaven. V zimním období se stejná kompenzace bude vztahovat na vozy s nefunkčním topením. Nárok na kompenzaci nevznikne, pokud bude cestujícím nabídnuto náhradní místo v jiném voze s funkční klimatizací nebo topením.

Ujetí posledního přípoje
Pro všechny cestující bez ohledu na typ vlaku a výši zaplaceného jízdného je připraveno opatření pro případ ujetí posledního přípoje. V této situaci České dráhy vždy zajistí dopravu do cílové stanice buď náhradním vlakovým spojem, nebo náhradním autobusem. V mimořádných případech umožní cestujícím využít služeb jiného dopravce (včetně taxislužeb) a následně jim proplatí vynaložené náklady.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.