Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna vyhlášky o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Od 14. září 2010 začne platit novelizované znění vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Novela ze dne 12. srpna 2010 vyšla dnes ve Sbírce zákonů pod č. 247/2010 Sb. a přináší zejména již dříve prezentovaný cyklistický balíček. Mezi nově zavedené dopravní značky patří mimo jiné například "Vjezd cyklistů v protisměru povolen", která v případě jednosměrného provozu informuje o tom, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. Do skupiny vodorovných dopravních značek přibude "Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce" vyznačující plochu, určenou pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce, přičemž tato plocha může být barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem. V některých místech již delší dobu používaný "Piktogramový koridor pro cyklisty" bude nyní oficiálně zaveden do vyhlášky č. 30/2001 Sb. a vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů.
Další oblastí, kterou novela upravuje, je značení přechodů pro chodce vedoucích přes tramvajovou trať. Nově by se měly používat preciznější a jednoznačné formulace, častěji se zřejmě budeme setkávat s nápisy „! POZOR TRAM !“. 
Zavádí se také nová dopravní značka Parkoviště K + R (Kiss+Ride), která označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob.
Navrhované změny nevyvolávají potřebu měnit dosud používaný způsob značení, pouze se zavádějí nové možnosti.

Nové dopravní značení:
 
Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo 
Konec cyklistické trasy
 
Vjezd cyklistů v protisměru povolen
 
Povolený směr jízdy cyklistů
 
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
 
Piktogramový koridor pro cyklisty

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.