Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o platebním styku

Již na konci roku 2007 přijal Evropský parlament směrnici č. 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu, a nařídil transponovat ji do vnitrostátních právních předpisů jednotlivých členských států nejpozdějí do 1. 11. 2009. A od tohoto dne tedy platí nový český zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

Tento nový zákon přináší několik příjemných změn, které klienti bank jistě uvítají. Některé banky se již nějakou dobu nově stanovenými pravidly řídily, jiné se jim musely rychle přizpůsobit.
A o co se tedy konkrétně jedná? Novým zákonem jsou zcela zrušeny poplatky za blokaci ztracené či zcizené platební karty a za zrušení účtu. Banka vám bude muset zaslat alespoň jednou měsíčně zdarma výpis z účtu, nemusí se ovšem nutně jednat o klasický papírový dopis, výpis můžete obdržet v elektronické podobě. Této interpretace také některé banky využily a za pravidelné měsíční výpisy do poštovních schránek zaplatí klienti mnohdy i víc než doposud. Banky to zdůvodňují zvýšenými náklady na poštovné a upozorňují klienty, že povinný měsíční výpis zdarma mohou obdržet pouze elektronicky.
Upravují se také pravidla pro vrácení částky autorizované platební transakce u inkasních plateb (podrobněji jsme psali zde).
Podstatnou změnou je zkrácení platebního styku o jeden den, tzn. na dva dny, přesněji den odeslání platby plus jeden pracovní den. Navíc v den připsání částky na účet musí mít klient peníze fyzicky k dispozici.
Zákon také zavádí novou kategorii poskytovatelů platebního styku. Kromě institucí oprávněných poskytovat platební služby na základě povolení ČNB, to budou i tzv. poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, kterým bude stačit registrace u ČNB a jejichž činnost bude omezena na domovský stát.
Doplňujícím předpisem je zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Ten mimo jiné novelizuje předpisy, které upravují nejrůznější odvody. Lhůta pro placení zdravotního pojištění bude stejná se sociálním pojištěním, tedy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby pro pojistné i daně bude shodně považován den připsání částky na účet správce daně, správy sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny, zatímco v současné úpravě zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, stanovuje den platby různě v závislosti na tom, v jaké formě a měně proběhla (podrobněji jsme psali zde).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.