Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přidružená území Evropské unie - Aruba a Nizozemské Antily

Souostroví Nizozemské Antily a ostrov Aruba jsou autonomní součásti Nizozemského království. Aruba je samostatným autonomním státem teprve od roku 1986, do té doby byla součástí právě Nizozemských Antil. Tato území jsou formálně pod nizozemskou správou a ve vztahu k EU mají postavení tzv. zámořských teritorií (OCT - overseas countries and territories). Formálně nejsou součástí celní unie. Ostrovy leží v Karibiku blízko pobřeží Venezuely.

Nizozemské Antily
Nizozemské Antily tvoří dvě skupiny ostrovů v oblasti Malých Antil. Do jižní skupiny patří ostrovy Curacao a Bonaire, do severní pak ostrovy Svatý Eustach, Saba a Svatý Martin. Svatý Martin ale do Nizozemských Antil patří pouze svou jižní částí, jeho středem totiž prochází hranice a sever ostrova je francouzský. 
Administrativní členění
Nizozemské Antily jsou závislým zámořským územím Nizozemského království. Už v roce 2008 mělo dojít k jejich zániku, ostrovy Curacao a Svatý Martin se měly stát samostatnou autonomií podobně jako Aruba a zbylé tři ostrovy se pak měly stát plnohodnotnými nizozemskými zámořskými departmenty a přijmout všechna pravidla Evropské unie. K plánovaným změnám však nedošlo a dosud není jasné, zda někdy dojde. Hlavou Nizozemských Antil je nizozemská královna, parlament a vláda jsou ale samostatné. S výjimkou zahraničních vztahů, obrany a udělování občanství mají ostrovy vše ve své správě.
Obchod a ekonomika
Nizozemské Antily nepoužívají euro, ale mají vlastní měnu gulden Nizozemských Antil, jehož směnný kurz je pevně svázán s americkým dolarem. Přestože nejsou ostrovy součástí celní unie, nejsou vůči nim ze strany EU uplatňovány žádné celní bariéry při vývozu, pouze rýže a cukr jsou omezeny kvótami. Na dovážené zboží ale Nizozemské Antily uvalují dovozní clo. Nachází se zde mnoho bezcelních zón, které jsou využívány jako distribuční centra. Největší takovou zónu tvoří přístav a letiště na ostrově Curacao. Obchodní společnosti zde mohou být zakládány podle evropského práva i podle norem USA. Nizozemské Antily jsou hojně využívány jako offshore sektor a působí zde řada obchodních firem. Velmi populární je zde elektronické obchodování, pro které je zóna volného obchodu vytvořena na celém území Nizozemských Antil.
Turismus
Jižní ostrovy jsou vápencové, severní ostrovy jsou sopečného původu. Na severních sopečných ostrovech je tropické podnebí a vegetace a útvary sopečného původu dosahují téměř 900 m nadmořské výšky. Jižní ostrovy jsou naopak pouze mírně zvlněné a hlavně suché. Vegetace je zde chudá, většinou ji tvoří pouze kaktusy nebo sukulenty. Turisty sem lákají především nádherné korálové útesy. Ostrovy jsou pro turisty bezpečné a zdravotnictví je na vysoké úrovni, není třeba žádného zvláštního očkování. Na ostrovech je ale poměrně draho.

Aruba
Aruba je ostrov podlouhlého tvaru asi 30 km severně od venezuelského pobřeží. Ostrov je kopcovitý, ale nejvyšší bod nedosahuje ani 200 m.n.m. Ostrov je teplý a suchý a vegetaci tvoří převážně kaktusy. Aruba je sopečného původu a jednou z turistických atrakcí je i vulkanický kužel Hooiberg, na jehož vrchol jsou vytesány schody. U jižního pobřeží se nachází pás korálových útesů. Teploty se celoročně pohybují mezi 27°C a 33°C.
Historie a administrativní členění
Ostrov byl objeven Španěly na přelomu 15. a 16. století. Od 17. století byl ve vlastnictví Nizozemí. Samostatnost a nezávislost získala Aruba v roce 1986, kdy přestala být součástí Nizozemských Antil. Hlavou státu Aruba je nizozemská královna, která je reprezentována guvernérem jmenovaným na šest let. Aruba má vlastní 21 členný parlament a vlastní vládu. Zahraniční vztahy a obrana jsou v působnosti příslušných kontinentálních nizozemských ministerstev. Aruba má vlastní vlajku a vlastní měnu arubský florin, v platebním styku se však používá americký dolar. Aruba má i vlastní internetovou doménu .aw.
Obchod a ekonomika
Aruba není součástí Evropské unie, takže se na ni nevztahují evropské daňové předpisy. Má ale s EU uzavřenou asociační dohodu, která umožňuje oboustranný volný pohyb zboží bez cla. Pouze vývoz cukru do EU je omezen kvótou. Aruba má zónu volného obchodu, která využívá své strategické polohy mezi jižní Amerikou a Evropou. V minulosti se zde těžilo zlato, nyní je ekonomika závislá na zahraničním obchodu a cestovním ruchu.

Oficiální název:Nizozemské AntilyAruba
Hlavní město:WillemstadOranjestad
Rozloha:960 km2 193 km2
Počet obyvatel:221736103695
Hustota zalidnění:231 lidí na km2571 lidí na km2
Státní zřízení:závislé zámořské územízávislé zámořské území
Časové pásmo:-4 hod. GMT-4 hod. GMT
Měna:gulden Nizozemských Antilarubský florin
Jazyk:nizozemština, papiamento, angličtina, španělštinanizozemština, papiamento, angličtina, španělština
Národnostní složení:85 % černoši a mulati, Karibové, běloši, asijci80 % indiáni
Náboženská příslušnost:85 % římští katolíci, 5 % protestanté82 % římští katolíci, protestanti, židé, hinduisté, muslimové
Průmysl:rafinérský - zpracování venezuelské ropy, turistický ruchturistický ruch, zpracování ropy
Zemědělství:pěstování ovoce, zeleniny a tabákupěstování aloe vera
Přírodní zdroje:fosfáty, sůlropa

      
 

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.