Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ČNB: Stavební spoření lze vypovědět kdykoliv

Česká národní banka v rámci výkonu dohledu nad činností stavebních spořitelen zveřejnila v minulých dnech odpověď na časté dotazy veřejnosti týkající se výpovědi smlouvy o stavebním spoření. Odpověď byla Českou národní bankou publikována jako "Upozornění pro veřejnost k možnosti stavební spořitelny vypovědět smlouvu o stavebním spoření". Z upozornění vyplývá, že stavební spořitelny mohou smlouvu s klientem vypovědět kdykoliv, pokud tato možnost není ošetřena přímo ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách.

Stavební spoření je upraveno zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Podle § 2 odst. 1 tohoto zákona je stavební spořitelna bankou. A protože smlouvy o stavebním spoření naplňují také pojmové znaky smlouvy o vkladovém účtu podle § 716 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, je třeba přihlížet nejen k ustanovením zákona o stavebním spoření ale také právě k obchodnímu zákoníku.
Ustanovení § 719b obchodního zákoníku pak uvádí, že není-li stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o vkladovém účtu (tedy i na smlouvu o stavebním spoření) přiměřeně ustanovení smlouvy o běžném účtu. A podle § 715 odst. 2 obchodního zákoníku může banka smlouvu o běžném účtu kdykoli písemně vypovědět. Ustanovení § 715 odst. 2 obchodního zákoníku je ale tzv. dispozitivním ustanovením, od kterého se smluvní strany mohou odchýlit, použije se tedy jen tehdy, pokud si stavební spořitelna s klientem nedohodla jiné podmínky. Takovou podmínku lze zapracovat přímo do smlouvy, nebo může být uvedena ve všeobecných obchodních podmínkách spořitelny. Podle § 7 odst. 3 zákona o stavebním spoření je stavební spořitelna povinna ve všeobecných obchodních podmínkách mj. specifikovat podmínky uzavírání smluv a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování. Pokud tedy smlouva nebo všeobecné obchodní podmínky stanoví delší výpovědní dobu nebo dokonce výpověď zakazují, nelze postupovat podle ustanovení § 715 odst. 2 obchodního zákoníku.
Vzhledem k výše uvedenému Česká národní banka obecně výpovědi smluv o stavebním spoření stavební spořitelnou nepovažuje za porušení povinností stavebních spořitelen dohlížených Českou národní bankou za předpokladu, že taková výpověď je v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny schválenými Ministerstvem financí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.