Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Formuláře pro veřejný rejstřík

Minulý týden, konkrétně 10. 10. 2013, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek. Jde o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, o němž jsme psali v samostatném článku. Vyhláška č. 323/2013 Sb. stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se podle zákona č. 304/2013 Sb. rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Rejstříky budou vedeny v elektronické podobě a nová vyhláška č. 323/2013 Sb. popisuje náležitosti formulářů, kterými se budou podávat návrhy na zápis, změnu nebo výmaz údajů v těchto rejstřících.
Formuláře budou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Podle § 2 nové vyhlášky č. 304/2013 Sb. zde budou zveřejněny formuláře na zápis, změnu nebo výmaz údajů o spolku, pobočném spolku, zahraničním pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu, společenství vlastníků jednotek, fyzické osobě - podnikateli, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstvu, evropském hospodářském zájmovém sdružení, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti, závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby, odštěpném závodu a obecně prospěšné společnosti.
V dalších paragrafech jsou uvedena specifika jednotlivých formulářů. Ve společných ustanoveních jsou pak vypsány údaje, kterými bude označena fyzická a právnická osoba, a co všechno musí obsahovat tuzemská a zahraniční adresa.
Vyhláškou č. 323/2013 Sb. se ruší vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem, vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku) a vyhláška č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Nová vyhláška nabude účinnosti 1. ledna 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.