Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinné koncese pro prodejce lihovin

Dnešním dnem nabývá účinnosti novela č. 309/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon. Novela zavádí povinné koncese pro obchodníky s lihem. Dnešním dnem začíná běžet půlroční lhůta, ve které musí podnikatelé o koncesi požádat. Novela č. 309/2013 Sb. souvisí se zcela novým zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, který začne platit od příštího roku (psali jsme zde).

V současné době se lihoviny mohou prodávat na základě volné živnosti, kterých je uděleno celkem 1,9 milionu. Cílem novely živnostenského zákona je, aby stát získal přehled, kdo a kde prodává tvrdý alkohol. Novela je jedním z opatření reagujících na loňskou metanolovou aféru, která si vyžádala přes 40 obětí na životech a kvůli které byla v ČR na přechodnou dobu zavedena prohibice. K těmto opatřením patří zejména zcela nový zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, o kterém jsme psali v samostatném článku a který bude platit od 1. 1. 2014.
Novela č. 309/2013 Sb., kterou se mění živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., ale nabývá účinnosti už dnes, tedy 17. 10. 2013. Novelou se zavádí nové povinné koncese na živnosti "prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" a "výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)".
Podnikatelé, kteří jsou k dnešnímu dni oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat ještě po dobu 6 měsíců, tedy do 17. 4. 2014. V této půlroční lhůtě musí podnikatel požádat živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Po podání žádosti může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Pokud podnikatel do 17. 4. 2014 žádost nepodá, právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny mu tímto dnem zaniká.
Při projednávání ve Sněmovně byl také do novely vložen návrh hospodářského výboru, který má zabránit v dalším podnikání pod hlavičkou jiné firmy těm, kterým bude živnost odejmuta pro nekalé praktiky. Dosud toto omezení platilo pro fyzické a právnické osoby, nikoli ale pro členy statutárních orgánů společností. Novelizace má zabránit tomu, aby jednatelé nebo členové představenstev, kterým byla živnost odejmuta, pokračovali v podnikání ve stejném oboru založením nové firmy. Současně se zákaz podnikání bude vztahovat na celou firmu, pokud o živnost přijde člen statutárního orgánu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.