Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinná e-komunikace pro zaměstnavatele

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala na konci září tiskovou zprávu, ve které upozorňuje všechny zaměstnavatele na blížící se povinnost elektronické komunikace. Od 1. 1. 2014 budou všichni zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat výhradně elektronicky. Tato povinnost se týká každého, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. V postavení zaměstnavatele tak může být i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, tedy i skupiny, kterým již byly přiznány určité výjimky z všeobecné povinnosti komunikovat elektronicky.

Povinnost elektronického předávání tiskopisů stanovuje novela č. 470/2011 Sb., kterou byla mimo jiné upravena ustanovení § 162 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a ustanovení § 123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Původně byla novelou č. 470/2011 Sb. povinnost e-komunikace stanovena už od 1. 1. 2013. Řada subjektů nebyla před začátkem roku 2013 na e–Podání dokumentů připravená, a proto Česká správa sociálního zabezpečení využila své zákonné možnosti a vydala seznam tiskopisů, které je možné po přechodné období roku 2013, tj. do 31. 12. 2013, podávat i písemně. Obecná povinnost elektronické komunikace s ČSSZ byla tedy odložena na 1. 1. 2014. S blížícím se novým termínem se ale opět začaly ozývat hlasy o nepřipravenosti některých skupin na povinnou e-komunikaci. Lékaři si tak v první polovině září vymohli dvouletý odklad povinnosti posílat elektronicky neschopenky (psali jsme zde). Následně byla výjimka udělena také osobám samostatně výdělečně činným, a to na rok 2014, kdy ještě mohou podávat tiskopisy České správě sociálního zabezpečení i v "papírové" podobě na příslušných formulářích (psali jsme zde).
Nyní ale ČSSZ upozorňuje, že pro zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace odložena nebyla a platí pro ně termín 1. 1. 2014. Povinná e-komunikace se týká těchto tiskopisů:
  • Evidenční list důchodového pojištění,
  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,
  • Přehled o výši pojistného,
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění,
  • Přihláška do registru zaměstnavatelů,
  • Odhláška z registru zaměstnavatelů,
  • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.
Je třeba si uvědomit, že zaměstnavatelem jsou i osoby ze skupin, kterým byl povolen odklad povinnosti. Zaměstnavatelem může být jak lékař, tak OSVČ, pokud zaměstnává alespoň jednu osobu. Výše uvedené formuláře týkající se zaměstnavatelů musí tedy od 1. 1. 2014 podávat výhradně elektronicky i lékaři a OSVČ.
ČSSZ také informuje, že povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 se bude týkat těch podání předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013. To znamená, že například Přehled o výši pojistného za období prosinec 2013 už bude nutné podat elektronicky, protože řádná lhůta k podání tohoto tiskopisu je od 1. 1. 2014 do 20. 1. 2014.
Podrobné informace o e-Podání najdete na webových stránkách ČSSZ.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.