Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákonné opatření

Senát dnes schválil historicky první zákonné opatření. Jde o zvláštní formu právního předpisu, který navrhuje vláda a schvaluje Senát. Pravomoc přijímat zákonná opatření má ale Senát jen v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny a navíc jen ve věcech, které nesnesou odkladu. Zákonné opatření má stejnou sílu jako zákon, ale má pouze podmíněnou a dočasnou platnost, protože musí být dodatečně schváleno hned na první schůzi nově ustavené Poslanecké sněmovny.

Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření, a to na základě článku 33 Ústavy České republiky. Opatření smí senátoři přijímat pouze ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona. Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv, které musí ratifikovat Parlament. Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda. Ke schválení zákonného opatření je třeba nadpoloviční většiny přítomných senátorů, přičemž k tomu, aby byla komora Parlamentu usnášení schopná, je třeba podle čl. 39 Ústavy přítomnosti alespoň jedné třetiny senátorů. Zákonné opatření podepisuje předseda senátu, prezident republiky a předseda vlády, Vyhlašuje se stejně jako zákony, tedy zveřejněním ve Sbírce zákonů.
Zákonné opatření Senátu musí být dodatečně schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi (tzv. ratihabice). Pokud Poslanecká sněmovna zákonné opatření neschválí, pozbývá dnem vyhlášení usnesení o neschválení další platnosti.
O dalších obecně závazných platných předpisech jsme psali zde. O obsahu přijatých zákonných opatření vás budeme informovat v dalších článcích.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.