Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinné e-Podání se pro OSVČ odkládá

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vilém Kahoun po jednání s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem udělil osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) zákonnou výjimku z povinnosti podávat formuláře ČSSZ výhradně elektronicky. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění mohou tedy OSVČ ještě celý příští rok 2014 podávat také v klasické papírové podobě.

Informace byla zveřejněna jako oficiální tisková zpráva na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a České správy sociálního zabezpečení.

Povinnost podávat dokumenty ČSSZ výhradně v elektronické podobě měli mít zaměstnavatelé, lékaři i OSVČ již od začátku letošního roku, a to na základě novely č. 470/2011 Sb., kterou bylo upraveno ustanovení § 162 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a ustanovení § 123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Oba tyto předpisy připouštějí možnost, aby příslušný orgán sociálního zabezpečení určil, pro která podání bude udělena výjimka a bude prodlouženo období, kdy je možné stále používat předepsané tiskopisy a podání učinit písemně. Řada subjektů nebyla od 1. ledna 2013 na e–Podání dokumentů připravená, a právě proto Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) využila této zákonné možnosti a vydala seznam tiskopisů, které je možné po přechodné období roku 2013, tj. do 31. 12. 2013, podávat i písemně.
Nyní však uplynula více než polovina přechodného období roku 2013 a mnoho subjektů stále není připraveno a není předpoklad, že by se situace do konce roku nějak významně zlepšila. Jako první se ozvali lékaři a vyjednali si prodloužení přechodného období pro podávání klasických neschopenek až do konce roku 2015 (psali jsme zde).
Po dalším jednání s ČSSZ ministr práce a sociálních věcí František Koníček uvedl, že „zejména malí živnostníci, kteří jsou věčně v terénu, nemusí být v současné době na elektronickou komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení připraveni. Rozumím tedy tomu, že řada z nich dnes volá po odložení či dokonce zrušení této zákonné povinnosti“. Zrušit povinné e-Podání lze ale jen změnou zákona, což není reálné. Proto byla stejně jako u lékařů i pro OSVČ zvolena cesta zákonné výjimky, která v tomto případě umožní jednoletý odklad povinnosti.
OSVČ tedy mohou ještě celý příští rok 2014 podávat tiskopisy České správě sociálního zabezpečení i v "papírové" podobě na příslušných formulářích.
ČSSZ ale upozorňuje, že roční výjimkou z elektronické komunikace pro OSVČ a dvouletou pro lékaře, co se týče neschopenek, v žádném případě nerezignuje na elektronickou komunikaci jako takovou, jde pouze o dočasná opatření.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.