Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Schvalování doprovodné legislativy k novému občanskému zákoníku

Minulý týden proběhla 13. schůze Senátu PČR, mezi jejíž hlavní body programu patřily zejména zákony související s blížící se platností nového občanského zákoníku. O rozsáhlých novelách a nových zákonech, které mají přímou souvislost s novým občanským zákoníkem, jsme vás informovali už po jejich schválení Poslaneckou sněmovnou. V Senátu se ale minulý týden situace poněkud zkomplikovala, protože senátoři část této doprovodné legislativy schválili a část zamítli.


 Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
Jedná se o návrh zcela nového zákona, který měl nahradit stávající zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická a darovací měla být od příštího roku integrována do zákona o daních z příjmů. Sazbu daně ve výši 4 % nový zákon neměnil, ale zaváděl některé novinky a změny jako např. to, že daň z převodu nemovitostí měl nově hradit výhradně kupující.
Senátoři ale návrh nového zákona, o kterém jsme psali v samostatném článku, hned v úvodu své 13. schůze zamítli.

 Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
Stejně jako nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí skončila zamítnutím Senátu i souhrnná novela více než 40 zákonů z daňové oblasti. O nejvýznamnějších změnách, které novela měla přinést, jsme psali zde. Senátorům vadilo zejména sporné osvobození od daně z dividend a zvýhodnění investičních fondů.
Protože je ale Poslanecká sněmovna právě v této chvíli rozpuštěná, nemůže se vetem Senátu zabývat a zákon proto svou legislativní cestu skončil. Novela ale obsahovala i mnoho změn skutečně úzce souvisejících s novým občanským zákoníkem, šlo zejména o úpravy názvosloví a terminologie, a její nepřijetí může přinést potíže. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nabude účinnosti již 1. ledna 2014 a neprovedení některých změn v souvisejících zákonech může přinést problémy s jeho uplatňováním. Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí již oznámily, že se vše pokusí vyřešit formou zákonného opatření.

 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti
Ani návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti (psali jsme zde) senátoři neschválili. Návrh zákona, který definoval podmínky, za kterých by se organizace mohly stát veřejně prospěšnými společnostmi, byl připraven zejména proto, že nový občanský zákoník pojem veřejně prospěšná společnost definuje jen velmi obecně. Senátorům ale vadilo, že splnění podmínek mají přezkoumávat soudy, které k tomu nedostaly ze zákona určitou delší lhůtu. Senát se obával, že by nový zákon hned na začátku příštího roku způsobil zahlcení soudů.

 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Rozsáhlou novelu, kterou se v souvislosti s novým občanským zákoníkem mění více než 70 "nedaňových" zákonů, Senát schválil. O novele, která mění mnoho důležitých zákonů, jako např. zákoník práce, živnostenský zákon nebo notářský řád, jsme psali v tomto článku. Zákon dnes podepsal prezident, účinnosti nabude společně s novým občanským zákoníkem, tedy 1. ledna 2014.

 Ostatní
Další zákony z programu 13. schůze, které souvisejí s novým občanským zákoníkem, Senát schválil. Dnes je všechny podepsal prezident a platit budou shodně od 1. 1. 2014.
Jedná se hlavně o tyto zákony:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.