Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec žárovek o příkonu 75 W

Od 1. září 2010 nesmějí být na trh uváděny žárovky s příkonem 75 W a vyšším, jde o druhou fázi uplatňování požadavků na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnosti.

Harmonogram postupného nahrazování klasických žárovek úspornějšími zářivkami byl stanoven nařízením Komise Evropských Společenství č. 244/2009/ES ze dne 18. 3. 2009. První fáze odstartovala již vloni 1. září 2009. Od té doby nesmí být v celé Evropské unii uváděny na trh stowattové žárovky a jakékoliv matné žárovky. Nařízení se od svého zveřejnění stalo terčem kritiky. Nepamatuje totiž na výjimky pro osoby, které matné žárovky potřebují ze zdravotních důvodů, například při vysoké citlivosti na světlo. Spotřebitelé také měli obavy z vysokého obsahu rtuti v nových zářivkách. Evropská komise proto dbá na osvětu a před spuštěním druhé fáze vydala materiály vysvětlující výhody energeticky úsporných kompaktních zářivek. Zároveň ale upozorňuje na nutnost ekologické likvidace těchto zářivek. Právě z důvodu obsahu malého množství rtuti je nutné odevzdávat použité světelné zdroje v nerozbitém stavu na místa k tomu určená.
1. září 2010 začíná druhá fáze postupného nahrazování klasických žárovek úspornějšími zářivkami a na trh už nesmějí být uváděny žárovky s příkonem 75 W a vyšším. České ministerstvo průmyslu a obchodu ovšem uvedlo, že velkoobchodníci i maloobchodníci mohou doprodat veškeré své zásoby. Nikdo však již nesmí zařadit do prodeje produkty, které získal po tomto datu. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Česká obchodní inspekce.
V dalších fázích se budou z prodeje stahovat v roce 2011 žárovky s příkonem 60 W a v roce 2012 žárovky s příkonem 40 W a méně (25 W). To v praxi znamená, že poté už bude možný pouze prodej úsporných zářivek. A od roku 2016 již nebude možné nabízet ani halogenové žárovky. Vyřazování se netýká některých speciálních žárovek, které nelze nahradit energeticky účinnými alternativami, jde například o osvětlení trouby nebo vánoční osvětlení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.