Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Cestovní kanceláře se o své klienty musí postarat i při zásahu tzv. vyšší moci

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu vydaly společné stanovisko pro klienty cestovních kanceláří. Stanovisko jasně definuje práva klientů a povinnosti cestovních kanceláří. Cílem vydání společného stanoviska bylo, aby každý, kdo se během zájezdu dostane do potíží, znal svá práva. Ministerstva tak reagovala na nejednotné výklady práv klientů, ke kterým docházelo letos na jaře po výbuchu islandské sopky Eyjafjallajökull.

Při vytváření dokumentu nazvaného Práva cestujících v případech vis maior vycházela ministerstva jak z českých tak z evropských předpisů. Konkrétně z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ze směrnice Rady č. 90/314/EHS, o souborných službách, pro cesty, pobyty a zájezdy, a z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004/ES, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.
Stanovisko je určeno klientům cestovních kanceláří, kteří během zájezdu v důsledku zásahu vyšší moci uvíznou v destinaci zájezdu. 

Pokud cestovní kancelář (CK) nemůže klientovi v místě pobytu zajistit všechny sjednané služby z důvodu zásahu vyšší moci, je povinna rychle a zdarma provést všechna opatření k tomu, aby zájezd mohl pokračovat. To se může týkat živelné pohromy, ale třeba i požáru v hotelu. Cestovní kancelář musí zákazníkovi zajistit náhradní ubytování, stravování a další sjednané služby a to ve stejné kvalitě. Pokud CK není schopna toto zajistit nebo pokud zákazník náhradní řešení nepřijme, musí CK klienta zdarma dopravit na místo odjezdu a vrátit mu peníze za nevyčerpané služby. Pokud klient přijme náhradní služby v nižší ceně, musí mu CK vyplatit rozdíl.

Pokud dojde k zásahu vyšší moci až těsně před odletem, je CK povinna zajistit dopravu klientů zpět na místo odjezdu. Může se také s klientem domluvit na jiném místě návratu, s tím ale klient musí souhlasit. Doprava může být zajištěna jiným způsobem, než bylo sjednáno ve smlouvě. V tomto případě veškeré náklady na dopravu navíc hradí cestovní kancelář, je-li doprava naopak levnější, musí CK vyplatit klientům rozdíl v ceně.

Nemůže-li CK zajistit náhradní dopravu v den, který byl sjednán ve smlouvě, musí klientovi zajistit přiměřené ubytování a stravu až do dne odjezdu či odletu. Pokud k takové situaci dojde z důvodu zrušení letů v důsledku zásahu vyšší moci, mohou cestující ubytování a stravování až do doby náhradního letu požadovat také od leteckého dopravce. Vždy je ale možné požadovat náhradu pouze od jednoho subjektu, tedy buď od cestovní kanceláře, nebo od letecké společnosti.

Ministerstva v závěru svého společného stanoviska upozorňují, že pokud klient sám odstoupí od cestovní smlouvy, například z důvodu, že se obává nějaké nenadálé události, nemá nárok na vrácení peněz. Kompenzaci lze v tomto případě požadovat pouze tehdy, pokud CK zájezd sama zruší. V opačném případě se doporučuje uzavření pojištění storna zájezdu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.