Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

OSVČ budou mít v EU nárok na mateřskou

Směrnice o osobách samostatně výdělečně činných a manželkách či manželích, kteří jim pomáhají, vstoupila v platnost 4. srpna 2010. Kromě toho, že celkově zlepšuje ochranu v oblasti sociálního zabezpečení, poprvé v historii EU přiznává osobám samostatně výdělečně činným také nárok na mateřskou dovolenou.

Směrnice č. 2010/41/EU ruší a nahrazuje předchozí směrnici č. 1986/613/EHS. Nová směrnice výrazným způsobem posiluje ochranu samostatně výdělečně činných osob (OSVČ). Nejvýraznější pozitivní změnou je přiznání nároku na peněžitou pomoc v mateřství a mateřskou dovolenou v trvání nejméně 14 týdnů samostatně výdělečným ženám, nebo manželkám a životním partnerkám, které pomáhají svým partnerům, kteří jsou OSVČ.
Směrnice tak má přispět k zajištění plné rovnoprávnosti mužů a žen. Měla by také posílit podnikatelské aktivity žen, v současnosti tvoří v EU ženy pouze třetinu všech podnikatelů.
Dojde také k částečnému sjednocení vnitrostátních právních předpisů v této oblasti. Mezi jednotlivými členskými státy EU jsou v současnosti velké rozdíly, co se týká nároku na sociální zabezpečení OSVČ. Konkrétně nárok na mateřskou dovolenou není v některých státech legislativně upraven vůbec. V České republice se při splnění určitých podmínek poskytuje OSVČ peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28 týdnů, psali jsme zde.
Všechny členské státy mají povinnost zapracovat směrnici č. 2010/41/EU do svých legislativ do dvou let. Pouze ve velmi výjimečném případě lze lhůtu prodloužit ještě o další dva roky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.