Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet

Od 1. prosince 2013 začíná platit novela zákona o dani z přidané hodnoty, podle které se ručení za daň z přidané hodnoty při platbě na nezveřejněný bankovní účet bude týkat jen úplata nad 700 tisíc korun. Změna tohoto ustanovení je obsažena v jednom ze čtyř zákonných opatření, které schválil Senát 10. října 2013 a které vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2013 Sb.

Změna § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH je obsažena v části čtyřicáté první zákonného opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Podle tohoto ustanovení se pravidlo ručení za neuhrazenou daň při platbě na nezveřejněný bankovní účet bude vztahovat jen na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy na úplaty nad 700 tisíc korun. Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. platí od 1. ledna 2014 s výjimkou právě tohoto ustanovení, které začíná platit už 1. prosince 2013. Podmínkou platnosti zákonného opatření je ale jeho dodatečné schválení nově ustavenou Poslaneckou sněmovnou (o zákonném opatření jsme podrobně psali v samostatném článku).
Ručení za daň z přidané hodnoty při zaplacení za zdanitelné plnění na nezveřejněný bankovní účet přinesla do české legislativy novela č. 502/2012 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to s platností od 1. dubna 2013. Podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) se ručitelem stává každý odběratel, který zaplatí úhradu na účet, který není správcem daně zveřejněn ve veřejném registru plátců DPH. Všichni plátci daně tak měli povinnost do konce února 2013 nahlásit správci daně čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost, od 1. dubna 2013 měla být tato čísla zveřejněna a opatření se mělo začít aplikovat. Koncem března však Generální finanční ředitelství vydalo informaci, ve které sděluje, že až do 30. září 2013 nebude ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) uplatňovat, a to z důvodu novosti tohoto opatření a náročnosti jeho zavedení. Dne 11. září 2013 bylo toto období prodlouženo novou informací GFŘdo konce roku 2013. Správce daně tak podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebude vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 31. prosince 2013.
Koncem října zveřejnilo Generální finanční ředitelství pod č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 k institutu ručení další informaci, která se týká případů, kdy odběratel neposkytuje úhradu za zdanitelné planění přímo na účet dodavatele. V informaci vymezilo podmínky, při jejichž splnění nebude ručení za daň aplikováno. Informace GFŘ upravuje ručení za DPH v případě plateb u faktoringových transakcí, při postupování pohledávek, při správně pohledávek třetím subjektem, při nepřímých platbách (například do notářské nebo advokátní úschovy), při platbách v exekučním a insolvenčním řízení a při úhradách za zdanitelná plnění fakturovaná jednotlivými členy na základě smlouvy o sdružení. Postupovat podle této informace bude správce daně od 1. ledna 2014.

Související články:

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.