Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

e - Podání neschopenek

Výsledkem včerejšího jednání zástupců České lékařské komory, Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení je prodloužení přechodného období, po které ještě lékaři budou moci psát klasické "papírové" neschopenky. Elektronické neschopenky tak budou povinné až od ledna 2016.

Povinnost podávat České správě sociálního zabezpečení dokumenty výhradně elektronicky mají zaměstnavatelé, lékaři i OSVČ od začátku letošního roku, a to na základě ustanovení § 162 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a na základě ustanovení § 123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Zároveň oba tyto předpisy připouštějí možnost, aby příslušný orgán sociálního zabezpečení určil, pro která podání bude udělena výjimka a bude prodlouženo období, kdy je možné stále používat předepsané tiskopisy a podání učinit písemně. Řada subjektů nebyla od 1. ledna 2013 na e – Podání dokumentů připravená, a právě proto Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) využila této zákonné možnosti a vydala seznam tiskopisů, které je možné po přechodné období roku 2013, tj. do 31. 12. 2013, podávat i písemně. Jedná se o následující formuláře:
 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
 • Přehled o výši pojistného
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
 • Přihláška do registru zaměstnavatelů
 • Odhláška z registru zaměstnavatelů
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok…
 • Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
 • Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
 • Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění
 • Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
 • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
V polovině letošního roku však bylo jasné, že lékaři elektronickou formu komunikace téměř nepoužívají a v první polovině přechodného období se nepodařilo situaci zlepšit. Zástupci České lékařské komory (ČLK) oznámili, že lékaři nejsou na elektronickou komunikaci připraveni ani od roku 2014. Prezident ČLK Milan Kubek uvedl, že „20 procent pracujících lékařů je starších 60 let a průměrný věk praktického lékaře je 55 let, nelze tedy čekat, že od nového roku budou komunikovat jen elektronicky".
Výsledkem včerejšího jednání ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka s prezidentem ČLK Milanem Kubkem a ústředním ředitelem ČSSZ Vilémem Kahounem je dvouleté prodloužení výjimky, kterou může podle zákona ČSSZ udělit. Odklad nebude upraven zákonem, vyhlásí ho přímo ČSSZ. Ministr Koníček věří, že lékaři dvouletého odkladu povinnosti posílat neschopenky elektronicky efektivně využijí pro to, aby se na elektronickou komunikaci s ČSSZ dostatečně připravili. Dohoda byla oficiálně potvrzena tiskovou zprávou Ministerstva práce a sociálních věcí.
Informační leták a praktická příručka o eNeschopence jsou už nějakou dobu dostupné na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.