Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ošetřovné

V souvislosti se začátkem nového školního roku vydala Česká správa sociálního zabezpečení tiskovou zprávu, ve které připomíná, co je ošetřovné a kdo má na něj nárok. Ošetřovné je, jak vyplývá z názvu, dávka nemocenského pojištění vyplácená při ošetřování nemocného člena rodiny. Nárok ale vzniká i rodičům zdravých dětí, a to v případech, kdy jsou uzavřeny školy pro nepředvídanou událost (např. povodně, stávka, uhelné prázdniny). Podmínky nároku na ošetřovné jsou stanoveny v § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Ošetřovné se obvykle poskytuje zaměstnanci k péči o dítě, může ale jít i o jiného člena společné domácnosti, jehož zdravotní stav dle rozhodnutí lékaře vyžaduje z důvodu nemoci či úrazu krátkodobou péči jiné osoby. Nárok na ošetřovné má rodič dítěte, bez ohledu na bydliště, nebo osoba žijící s dítětem v jedné domácnosti. Dávka se vyplácí již od prvního dne po dobu nejdéle 9 kalendářních dnů. U osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, lze ošetřovné poskytnout až na dobu 16 dnů. Dávka je vyplácena i za soboty a neděle, případně za svátky. Rodiče či jiné oprávněné osoby se mohou v ošetřování jednou vystřídat, doba poskytování ošetřovného se tím ale neprodlužuje.
„Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ vystavuje vždy ošetřující lékař. Při uzavření školy se použije formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“. Tento tiskopis vydává provozovatel školy nebo školky, do které dítě chodí. Potvrzení vystaví pověřená osoba školského nebo dětského zařízení bez zbytečného odkladu, kdy jí to provozní možnosti umožní. 
Zaměstnanec musí v obou případech na tiskopisu doplnit potřebné údaje a neprodleně ho předat svému zaměstnavateli. Tím je nárok na čerpání ošetřovného uplatněn. V případě péče o nemocného člena rodiny musí ještě zaměstnanec pro výplatu dávky odevzdat zaměstnavateli "Potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování", které vystavuje opět ošetřující lékař.
Výše ošetřovného činí podle § 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 60 % denního vyměřovacího základu. Ten se však ještě redukuje podle § 21 stejného zákona. Ošetřovné bude vyplaceno nejpozději do jednoho měsíce, kdy příslušná OSSZ obdržela od zaměstnavatele kompletní podklady.
Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.