Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí

Těsně před rozpuštěním Poslanecké sněmovny schválili poslanci hned několik zákonů souvisejících s novým občanským zákoníkem, který nabude účinnosti 1. ledna 2014. Schválen byl mimo jiné i zcela nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Asi nejzajímavější změnou, kterou nový zákon přináší, je, že daň z převodu nemovitostí bude nově hradit výhradně kupující.

Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí zcela nahradí stávající zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická a darovací bude od příštího roku integrována do zákona o daních z příjmů (psali jsme zde). Daň z převodu nemovitostí pak bude upravena právě novým zákonem. 
Sazba daně se novým zákonem nemění, zůstává stejná jako dosud, tj. 4 %.
Největší změnu přináší nový zákon v osobě poplatníka. Od ledna příštího roku bude daň z převodu nemovitostí platit nikoliv prodávající, ale výhradně kupující, tedy nabyvatel nemovitosti. Nabyvatel v současné době za odvedení daně pouze ručí pro případ, že by prodávající daň neodvedl. Důvodem této změny je zejména vyšší účinnost při výběru daně a její lepší vymahatelnost.
Dále zákon přináší jednodušší úpravu nabytí nemovitosti do společného jmění manželů. Nově budou manželé podávat jen jedno společné daňové přiznání, nikoli dvě jako dosud. Podání bude také zjednodušeno tím, že povinné přílohy postačí pouze v kopii, nyní je třeba doložit originál nebo ověřenou kopii.
U staveb pro bydlení a rekreační účely již nebude nutné pořizovat znalecký posudek, daň se bude platit ze tří čtvrtin ceny v místě obvyklé. Pokud by plátce měl k tomuto postupu výhrady, může si nechat znalecký posudek zpracovat a náklady na jeho pořízení odečíst ze základu daně.
Nový zákon ruší některá osvobození od daně, jako např. převody majetku v souvislosti s privatizací, tento důvod se již jeví jako neopodstatněný. Nově se naopak zavádí osvobození od daně při nabytí nemovitosti jejím uživatelem po skončení finančního leasingu. Nově budou dani podléhat veškeré vklady nemovitostí do obchodních společností a družstev.
Podrobněji se výše uvedeným i dalším změnám, které přináší nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, budeme věnovat poté, co bude schválen Senátem, případně podepsán prezidentem. Senát zařadil projednávání zákona na pořad své 13. schůze, která bude zahájena 12. 9. 2013. Pokud senátoři nebo prezident zákon nevrátí, začne platit shodně s novým občanským zákoníkem 1. ledna 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.