Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové koncese na prodej pohonných hmot

Dalším předpisem, který nabývá účinnosti 1. 10. 2013, je novela č. 234/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, tzv. zákon o pohonných hmotách. Ministerstvo průmyslu a obchodu k ní vydalo tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot. Do 1. listopadu 2013 je nutné požádat o novou koncesi, registrovat se u celního úřadu a složit kauci ve výši 20 milionů korun.

Novelou č. 234/2013 Sb. se v zákoně o pohonných hmotách upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Nově bude v uvedených činnostech možné podnikat jen na základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“. Koncesi budou udělovat živnostenské úřady a mohou ji udělit buď v celém rozsahu uvedených činností, nebo jen v částečném rozsahu, např. jen na distribuci pohonných hmot. O koncesi musí podnikatelé požádat do 1. 11. 2013. Pro udělení koncese je nutné splnění odborné způsobilosti a doložení spolehlivosti žadatele, případně statutárního orgánu žadatele a odpovědného zástupce.
Distributoři pohonných hmot musí navíc podat přihlášku k registraci celnímu úřadu. Přihláška se podává elektronicky. Podmínkou je příslušné živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot (podaná žádost o koncesi), bezdlužnost a poskytnutí kauce ve výši 20 milionů korun. Distributor také nesmí být v likvidaci nebo v úpadku a nesmí mít zákaz činnosti. 
Do 1. listopadu 2013 musí požádat o koncesi, podat přihlášku k registraci celnímu úřadu a poskytnout kauci i všichni stávající podnikatelé. Pokud tak neučiní, dnem 2. listopadu 2013 jim zaniknou současná živnostenská oprávnění a budou zrušeny jejich registrace.
Stručné shrnutí pro stávající distributory PHM:
úkonúřadtermínnáležitosti
podat žádost o koncesiživnostenský úřadv období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013
Nutno dodržet!
doklad o splnění odborné způsobilosti
elektronicky podat přihlášku k registracicelní úřadv období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013
Nutno dodržet!
před podáním přihlášky poskytnout kauci
složením 20 mil. Kč nebo bankovní zárukou
Zdroj: www.mpo.cz

Právě kvůli dvacetimilionové kauci podala tento týden skupina 18 senátorů na novelu č. 234/2013 Sb. ústavní stížnost. Podle senátorů je částka příliš vysoká, diskriminuje část podnikatelů a odporuje Listině základních práv a svobod. Stížnost ale nemá odkladný účinek, kauci musí od října začít platit všichni distributoři. Rozhodnutí Ústavního soudu se očekává v horizontu několika měsíců až jednoho roku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.