Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový školní rok

V novém školním roce 2013/2014 nastoupilo do škol 1,2 milionu žáků a studentů. Největší změny přináší školám upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který zavádí například povinnou výuku druhého cizího jazyka nebo přesun výuky zlomků na první stupeň. Novelou č. 267/2013 Sb. byl od 1. září 2013 znovu přiznán účastníkům jednoletých pomaturitních jazykových kurzů statut studenta.

Nový výukový plán pro základní školy
Ministerstvo školství vydalo Opatřením č.j. MSMT-2647/2013-210 upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který přináší řadu novinek. Na základních školách se bude povinně učit druhý cizí jazyk, a to nejpozději od osmé třídy. Výuka zlomků se přesune z druhého stupně základní školy na první stupeň. Školní osnovy budou muset také povinně zahrnovat výuku finanční gramotnosti a dopravní výchovy. Veškeré informace k novému vzdělávacímu programu pro základní školy najdete na webových stránkách ministerstva školství.

Statut studenta v jednoletých pomaturitních kurzech cizích jazyků zůstává
Minulý týden v pátek 30. srpna byla ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2013 Sb. zveřejněna novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Novela znovu přiznává účastníkům jednoletých pomaturitních jazykových kurzů všechny výhody studenta. I nadále tak bude za tyto studenty odvádět zdravotní a sociální pojištění stát. Problematice pomaturitních kurzů cizích jazyků jsme se podrobně věnovali v samostatném článku. Nový seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2013/2014 najdete zde.

Státní maturity
Dnešním dnem startuje také podzimní zkušební období maturity 2013. Celkem je k podzimnímu období přihlášeno 20 659 studentů, kteří si zapsali 50 096 zkoušek a dílčích zkoušek. Pravidla maturitní zkoušky pro letošní rok 2013/2014 se nemění. Veškeré údaje týkající se maturit najdete na webových stránkách novamaturita.cz.

Mléko do škol
I v nadcházejícím školním roce budou školáci dostávat mléčné výrobky za snížené ceny. Aktualizovaný program Mléko do škol, který je dotován ze státního rozpočtu, je uveden ve výměru Ministerstva financí č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.