Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Schvalování účetních závěrek

Již koncem července letošního roku vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2013. Vyhláška byla vydána jako prováděcí k § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ministerstvo financí nyní zveřejnilo přehlednou tabulku, která shrnuje, kterých účetních jednotek se schvalování závěrky týká a kdo závěrku schvaluje.

Jaký orgán provádí schválení účetní závěrky, je pro různé účetní jednotky stanoveno jednotlivými zvláštními zákony. Tabulka, kterou publikujeme níže, přináší ucelený přehled účetních jednotek, jejichž řádná, případně mimořádná účetní závěrka za rok 2012, poprvé podléhá povinnému schválení. Mezitímní účetní závěrky nepodléhají schvalování. V druhém sloupci pak je uveden schvalující orgán. Výjimku dostaly zdravotní pojišťovny, které se řídí vlastní právní úpravou. 

ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA JE SCHVALOVÁNAKDO SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
Organizační složka státu (OSS) bez zřizovatelenejméně 3 osoby pověřené vedoucím OSS
OSS, která má zřizovateleZřizovatel OSS (plnící funkci zřizovatele)
Státní příspěvková organizaceZřizovatel státní příspěvkové organizace (plnící funkci zřizovatele)
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)Kolegium NKÚ
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)Dozorčí rada SZIF
Státní fond životního prostředí (SFŽP)Rada SFŽP
Státní fond kultury České republiky (SFK)Rada SFK
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)Výbor SFDI
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)Dozorčí rada SFRB
ObecZastupitelstvo obce
Příspěvková organizace zřízená obcíRada obce (zřizovatele)
Dobrovolný svazek obcínejméně tříčlenný orgán
KrajZastupitelstvo kraje
Příspěvková organizace zřízená krajemRada kraje (zřizovatele)
Hlavní město PrahaZastupitelstvo hlavního města Prahy
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem PrahouRada hlavního města Prahy
Regionální rada regionů soudržnostiVýbor Regionální rady regionů soudržnosti
Zdroj: MF ČR

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.