Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Studentům jednoletých pomaturitních jazykových kurzů bude pojistné i nadále platit stát

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý 27. 8. 2013 několik nových zákonů a mezi nimi i novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Díky novele zůstanou účastníkům jednoletých pomaturitních jazykových kurzů všechny výhody studenta. Tato úprava je pro studenty důležitá zejména z hlediska poskytování dávek státní sociální podpory a z hlediska důchodového pojištění.

O status studenta měli účastníci jednoletých pomaturitních jazykových kurzů přijít díky vyhlášce č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách. Vyhláška č. 28/2012 Sb. platila sice už od loňského září, studentům, kteří zahájili jednoletý kurz cizích jazyků ve školním roce 2012/2013, ale ještě přechodným ustanovením ponechávala statut studenta. Od školního roku 2013/2014 už ale účastníci těchto kurzů měli o veškeré výhody přijít.
Novela, kterou již podepsal prezident, zavádí jednoleté pomaturitní jazykové kurzy přímo do zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Vyhlášku č. 28/2012 Sb. novela zcela ruší.
Podmínkou pro zachování všech výhod studenta je zahájení kurzu v tom kalendářním roce, ve kterém student vykonal maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři. Dále pak musí jít o jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou uskutečněný právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v příslušném seznamu vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Za studenty, kteří tyto podmínky splní, pak bude stát odvádět zdravotní a sociální pojištění. Status studenta jim ale může přinést i další výhody, jako např. nárok na slevu na jízdném apod.
Novela nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Při předpokládaném uveřejnění novely ve Sbírce zákonů zítra, tj. 30. 8. 2013, by tedy měla platit od 1. září 2013.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.