Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona vyřazuje některé velké firmy a banky z účasti ve veřejných soutěžích

Novela zákona o veřejných zakázkách, která začne platit 15. září 2010, obsahuje ustanovení, které znemožní velkým akciovým společnostem účast v soutěžích o veřejné zakázky. Novela byla přijata těsně před volbami a dopad jednoho z pozměňovacích návrhů si poslanci zřejmě neuvědomili.

Celý problém způsobilo jedno přidané písmeno do § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Novela č. 179/2010 Sb. rozšiřuje v tomto paragrafu výčet podmínek, za kterých dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady. A právě jednou z těch nových podmínek je i to, že akciové společnosti se mohou tendrů účastnit pouze v případě, že jejich akcie jsou vydány na jméno. Akciové společnosti vlastnící akcie na majitele jsou tak automaticky řazeny mezi neprůhledné a nedůvěryhodné firmy. Jenže velké firmy, s jejichž akciemi se obchoduje, obvykle mají právě akcie na majitele. To ovšem automaticky neznamená, že jejich vlastník je nedohledatelný. Ve většině případů jsou totiž tyto akcie zaknihované a jejich vlastníci jsou evidováni v databázi Střediska cenných papírů. Podle nového znění § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, však firmy s akciemi na majitele do soutěže vpuštěny nebudou, i když jejich majitel bude znám.
Původní záměr této změny byl sice zřejmě chvályhodný, v současném stavu ale přináší komplikace velkým stavebním společnostem, bankám, telefonním operátorům nebo energetickým společnostem. Telefónika O2 již prostřednictvím svého právního oddělení oznámila, že chystá svolání mimořádné valné hromady, na které požádá své akcionáře o změnu formy akcií. Stejně chtějí situaci řešit i velké stavební firmy. Naopak ČEZ a velké banky se vyjádřily v tom smyslu, že žádné změny nechystají a doufají, že zákon bude včas upraven. Pokud by se tak nestalo, hrozí například to, že banky nebudou smět spravovat účty komukoliv ze státního sektoru. Veřejné instituce by také přišly o možnost úvěrů a půjček od velkých bank.
Dotčené subjekty, mezi kterými je například ČEZ, Komerční banka, Česká spořitelna, Telefónica O2 nebo Svaz podnikatelů ve stavebnictví, již proti novele podaly protest na Ministerstvu pro místní rozvoj, do jehož působnosti oblast veřejných zakázek spadá. Ministr Kamil Jankovský (VV) navrhl připravit nový poslanecký návrh, který by příslušné ustanovení zrušil ještě před 15. zářím 2010, kdy novela č. 179/2010 Sb. vstoupí v platnost. Dále ministr uvedl, že je třeba najít takové řešení, které prostředí veřejných zakázek zprůhlední, ale nebude diskriminační.
Poslanecký návrh Kristýny Kočí a Karolíny Peake (obě VV) byl zařazen na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která byla svolána na 7. září 2010 z důvodu volby ombudsmana. Návrh rušil tři poslední novelou přidaná písmena v odstavci 1 § 53 zákona č. 137/2006 Sb
Navrhovatelky chtěly zákon projednat tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. S tím však nesouhlasila opozice a návrh na projednání ve zkráceném řízení vetovala. Zákon bude tedy projednán v běžném legislativním řízení a musí projít ještě druhým a třetím čtením. Poté bude v případě schválení postoupen Senátu a následně k podpisu prezidentu republiky. Návrh tak může v ideálním případě začít platit nejdříve v polovině října. Novela č. 179/2010 Sb. tak začne 15. září 2010 platit a firmy s akciemi na majitele budou vyřazeny z veřejných soutěží. Některé z těchto firem, např. ČSOB a Telefónica O2, již oznámily, že budou situaci řešit změnou typu akcií. Zákon ale může vyvolat konflikt s Evropskou unií. Každá firma, která může legálně podnikat v ČR, musí totiž podle unijních pravidel mít možnost účastnit se veřejných zakázek. Podle navrhovatelek novely, která má toto omezení zrušit, hrozí České republice arbitráže od firem, které budou kvůli typu svých akcií z veřejných tendrů v ČR vyloučeny.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.