Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Katalog prací ve veřejných službách a správě

Dne 23. července vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2010 Sb. nové nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě. U některých povolání státních zaměstnanců se od října letošního roku změní rozsah zařazení do platových tříd. Do katalogu jsou zařazeny i nové profese.

Zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd stanoví podle § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vláda nařízením. V současné době platí nařízení vlády č. 137/2009 Sb., které se ruší 1. října 2010, kdy vstupuje v platnost nový předpis č. 222/2010 Sb.
Katalog prací stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání. Rozpětí platových tříd a seznam povolání je obsažen v části A přílohy k nařízení vlády a zařazení prací do jednotlivých povolání a do platových tříd obsahuje část B přílohy.
Nové nařízení vlády připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zejména kvůli změnám, které s sebou přináší elektronizace veřejné správy, nové práce prováděné v dopravně správních agendách, v oblasti občanských a cestovních dokladů, živnostenského podnikání, ale i čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. 
Navržené změny také souvisí se zvyšováním kvalifikační náročnosti prací. Nejvýrazněji se tento faktor projevil v  oblasti zdravotnických povolání, kde bylo provedeno nejvíce změn v zařazení do platových tříd. 
Do katalogu byly také zařazeny některé nové profese, ve většině případů jde však jenom o vyčlenění vybraných prací ze stávajících povolání. Například povolání porodní asistentky, jejíž platové rozmezí bude v rozsahu deváté až dvanácté třídy, se vyčlenilo z povolání všeobecné sestry. Mezi nově zařazené práce patří například povolání kaplana, práce vychovatele ve vězeňské službě nebo práce referenta fondů Evropské unie.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.