Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zrušení sKaret

Počátkem října vyšel ve Sbírce zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů. Samostatný zákon, kterým se ruší tzv. sKarty, je původně senátním návrhem a  je vlastně novelou několika zákonů, která v nich ruší příslušná ustanovení týkající se kontroverzního projektu. Zákon nabude účinnosti 1. listopadu 2013 a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřady práce ČR se již na ukončení projektu sKaret intenzivně připravují.

Projekt kontroverzních sKaret, přes které si lidé měli vybírat sociální dávky z účtu nebo z bankomatů, tak definitivně skončí a příjemci dávek je budou opět dostávat na vlastní účet nebo poštou. Zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů uvítala i Národní rada osob se zdravotním postižením, která proti celému projektu dlouhodobě protestovala. Karta totiž nahrazovala i průkazy pro zdravotně postižené.
V polovině letošního roku vlastnilo sKartu více než čtvrt milionu lidí. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR nyní připravují takové postupy, aby během následujícího půl roku, tedy do 30. 4. 2014, proběhly veškeré procesy, které ukončí existenci sKaret. V listopadu rozešle Úřad práce ČR informativní dopis všem svým klientům, kteří vlastní sKartu. Dopis bude obsahovat vysvětlení, jak dále postupovat a jak se v konkrétní situaci zachovat.
  • Změny se v podstatě nedotknou klientů, kteří si v současné době nechávají dávky z účtu sKarty přeposílat na svůj bankovní účet. Od dubna 2014 budou dostávat peníze na tento účet přímo. 
  • Klienti, kteří sKartu používají, ať už vybírají hotovost v bankomatu nebo platí kartou v obchodech, musí nejpozději do 31. 1. 2014, osobně nebo písemně oznámit příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce, jakým způsobem chtějí v budoucnu dávky dostávat - zda na účet nebo poštovní poukázkou. Pokud toto klient Úřadu práce nesdělí, bude mu dávka v dubnu příštího roku zaslána poštovní poukázkou na adresu, ze které s Úřadem práce nejčastěji komunikuje.
  • Osoby se zdravotním postižením, kterým slouží sKarta zároveň jako průkaz OZP, si musí do 30. 4. 2014 na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR zajistit výměnu dokladu za průkaz ZP, ZTP nebo ZTP/P. Nemusí ale chodit na Úřad už nyní, mohou počkat, až budou příslušnou pobočkou vyzváni, aby se dostavili kvůli výměně průkazu.
Podrobné informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce.

Nový zákon č. 306/2013 Sb. o zrušení karty sociálních systémů pozměňuje:
Zákonem se také ruší vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.