Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový občanský zákoník - změny daňových zákonů

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, je nejrozsáhlejším ze čtyř vydaných zákonných opatření. O zákonných opatřeních a jejich platnosti jsme psali v samostatném článku. V případě opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů, schválili senátoři vládní návrh s několika změnami. Jde o rozsáhlou souhrnnou novelu, kterou se mění více než 40 zákonů z daňové oblasti. Účinnosti zákonné opatření č. 344/2013 Sb. nabude shodně s novým občanským zákoníkem 1. ledna 2014.

Zákonné opatření č. 344/2013 Sb. upravuje více než 4 desítky zákonů z daňové oblasti, z nichž nejvýznamnější jsou:
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření,
zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Stejně jako v souhrnné novele "nedaňových" zákonů, o které jsme již psali, i v zákonném opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů, je mnoho změn upravujících názvosloví a terminologii podle nového občanského zákoníku. Další změny souvisí se zavedením jednoho inkasního místa.
Významnou změnou je integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů a zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pro oblast převodu nemovitostí bylo schváleno jiné zákonné opatření č. 340/2013 Sb.o dani z nabytí nemovitých věcí, kterému byl věnován samostatný článek.

Oproti původnímu návrhu, který Senátu předložila vláda Jiřího Rusnoka, ve schváleném opatření č. 344/2013 Sb. některé body chybí. Senátoři například upravili zdanění investičních fondů tak, že se na ně i nadále bude vztahovat současná právní úprava. Z předlohy také zcela vypustili zavedení mimořádných odpisů firemního majetku.

Zákonným opatřením č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů, se prodlužuje lhůta pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky, ale bude zaveden limit pro toto osvobození, a to ve výši 100 tisíc korun u prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku. Dále se zjednodušuje tvorba opravných položek a zvyšuje se limit pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob z dosavadních 10 na 15 %, u právnických osob se sjednotí na 10 %.
Limit pro daňové osvobození příjmů z takzvané příležitostné činnosti se od příštího roku zvýší z nynějších 20 tisíc na 30 tisíc korun ročně. Zvýšení se bude týkat všech příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem.
V rámci podpory odborného vzdělávání bude zaveden nový odpočet a školám se zvýší daňově odčitatelný motivační příspěvek na žáka nebo studenta vysoké školy.
Velkých změn dozná také zákon o DPH, kde dojde k mírnému uvolnění institutu ručení odběratele za odvod DPH. Bude také zrušeno osvobození od DPH při dodání pozemku, který bude nově sledovat osud stavby na něm stojící.
Uvádíme jen namátkou vybrané významné změny, protože v jediném článku nelze popsat tak rozsáhlý materiál, jakým je zákonné opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů. K jednotlivým zákonům a jejich změnám se tedy budeme vracet v samostatných článcích.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.