Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Obecní tisk i pro opozici

Ve středu 2. října 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, tzv. tiskového zákona. Stručná novela, která vyšla pod č. 305/2013 Sb., má dát opozici právo publikovat své názory v obecních periodikách, čemuž se v současné době mnohé radnice brání. Novela č. 305/2013 Sb. nabude účinnosti 1. listopadu 2013.

Novela tiskového zákona č. 46/2000 Sb. byla Poslanecké sněmovně předložena vládou dne 13. 2. 2012. Do závěrečného čtení ve Sněmovně se dostala až po roce a půl, a to přes další snahy některých poslanců ODS sněmovní tisk dále blokovat, protože tuto úpravu zákona považovali za nadbytečnou. Nakonec tedy počátkem srpna letošního roku poslanci novelu schválili. Následně byla projednána Senátem, podepsána prezidentem a zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 305/2013 Sb. Podle ministra kultury Jiřího Balvína novela přispěje k zajištění plurality v radničních periodikách a ke zprostředkování objektivních a vyvážených informací. Novela má korigovat stav, kdy jsou mnohá obecní periodika pouze „hlásnou troubou radnice".
Podle novely č. 305/2013 Sb. budou muset dostat přiměřený prostor pro publikování svých názorů v periodickém tisku územního samosprávného celku všichni členové zastupitelstva. Publikované názory se musejí týkat tohoto územního samosprávného celku. Vydavatel musí sdělení zastupitele uveřejnit do tří měsíců nebo v nejbližším následujícím vydání, pokud v tříměsíční lhůtě žádné číslo periodika nebude vydáno.
Pokud opozice prostor nedostane vůbec, nebo pokud se člen zastupitelstva bude domnívat, že mu nebyl dán přiměřený prostor, bude vydavatel povinen zajistit zveřejnění doplňující informace. Žádost o uveřejnění doplňující informace musí mít písemnou formu a musí obsahovat návrh znění doplňující informace, jež má být uveřejněna. Člen zastupitelstva územního samosprávného celku, na jehož žádost bude vydavatelem uveřejněna doplňující informace, již nebude moci požadovat uveřejnění další doplňující informace k této doplňující informaci.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.