Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zcela nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob schválila Poslanecká sněmovna počátkem srpna letošního roku. V první polovině září se jím zabýval Senát a následně ho podepsal prezident republiky. Ve Sbírce zákonů vyšel nový zákon pod č. 304/2013 Sb. dne 30. září 2013. Cílem zákona je sjednocení pravidel pro zápis obchodních společností, spolků, družstev a nadací do povinných veřejných rejstříků. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob bude platit od 1. ledna 2014.

Nový zákon č. 304/2013 Sb. má sjednotit doposud roztříštěnou úpravu evidence jednotlivých právnických osob. Reaguje také na nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., podle kterého mají být právnické osoby evidovány ve veřejně přístupných rejstřících, do kterých každý může nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie.
Podle nového zákona se veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Spolkový rejstřík je určen dnešním občanským sdružením, která v současné době eviduje Ministerstvo vnitra, a ze kterých se podle nového občanského zákoníku stanou spolky.
Veřejné rejstříky povede soud a budou muset být vedeny v elektronické podobě. Do rejstříků budou kromě rejstříkových (krajských) soudů smět zapisovat i notáři na základě notářského zápisu. To by mělo nejen urychlit zapisování do rejstříku pro veřejnost, ale také ulevit agendě soudů. Skutečnosti a údaje zapsané ve veřejném rejstříku se budou považovat za platné a nikdo se nebude moci odvolávat na to, že o zveřejněných skutečnostech nevěděl.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.