Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o povinném značení lihu

Od 1. prosince 2013 začal platit zcela nový zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Zákon reaguje na loňskou metanolovou aféru, která si vyžádala přes 40 obětí na životech a kvůli které byla v ČR na přechodnou dobu zavedena prohibice. Cílem nového zákona č. 307/2013 Sb. je zejména boj proti nelegálnímu alkoholu.

Nový zákon  č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, má 80 paragrafů a účinnosti nabyl prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 1. prosince 2013. Předpisem se mimo jiné snižuje objem spotřebitelského balení pro alkohol s objemem lihu nad 15 %, a to z dosavadních 6 litrů na 1 litr. Nad jeden litr, avšak maximálně do tří litrů, bude moci mít pouze nádoba vyrobená ze skla. Zároveň se snížil nejnižší objem balení, které ještě bude muset být značeno kontrolní páskou. Vláda původně navrhovala, aby od povinného značení bylo osvobozeno balení do jednoho decilitru, poslanci však tento objem ještě snížili na 0,06 litru. Výrobci a dovozci budou smět líh prodávat výhradně registrovaným distributorům a konečným prodejcům. Za porušení zákona bude možné udělit pokutu do výše 5 milionů korun nebo dvouletý zákaz činnosti.
Zákon č. 307/2013 Sb. také zavádí kauce, které budou muset výrobci a distributoři složit při převzetí kontrolních pásek. Výše kauce se bude lišit podle množství převzatých pásek. Do 25 tisíc kusů pásek bude kauce půl milionu korun, nad 25 tisíc pásek pak půjde o kauci ve výši pět milionů korun.
Novým zákonem č. 307/2013 Sb. se nahrazuje původní zákon o povinném značení lihu č. 676/2004 Sb. Při projednávání v Senátu bylo k zákonu přijato doprovodné usnesení, ve kterém senátoři vyzývají vládu, aby se problémem i nadále zabývala. Zákon totiž senátoři schválili i přes určité výhrady, protože v opačném případě by díky rozpuštěné Poslanecké sněmovně tzv. "spadl pod stůl". Senát chce připravit novelu, kterou by měly být nedostatky nového zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, opraveny.

Související předpisy
  • Zákon č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu, je souhrnnou novelou, která mění deset souvisejících zákonů. Účinnosti nabyl s výjimkou dvou částí současně s novým zákonem o povinném značení lihu, tedy 1. prosince letošního roku.
  • Novela č. 309/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon, zavádí povinné koncese pro obchodníky s lihem. V současné době se lihoviny mohou prodávat na základě volné živnosti, kterých je uděleno celkem 1,9 milionu. Novela živnostenského zákona začala platit 17. října 2013 a do půl roku od tohoto data musí podnikatelé požádat o koncesi. O novele jsme psali v samostatném článku a jejím cílem je, aby stát získal přehled, kdo a kde prodává tvrdý alkohol.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.