Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Seznamy drog bude vydávat vláda nařízením

Hned dva předpisy týkající se drog schválil dnes na své 13. schůzi 9. funkčního období Senát. Prvním předpisem je zcela nový zákon o prekursorech drog, druhým pak novela stávajícího zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Oba předpisy by měly začít platit 1. ledna 2014.

Stávající zákon o návykových látkách byl připraven v polovině devadesátých let, kdy podle Ministerstva zdravotnictví nebyla akutní potřeba legislativně oddělit oblast návykových látek a prekursorů drog, tedy chemikálií sloužících k jejich výrobě. Sněmovna oba zákony schválila v polovině července, pokud je nyní podepíše prezident, bude od příštího roku oblast drog upravena dvěma samostatnými předpisy.
V současné době trvá i více než dva roky, než je nová droga, která se objeví v České republice, postavena mimo zákon. Hlavním cílem zcela nového zákona o prekursorech drog je tuto nevyhovující praxi změnit. Nyní je seznam zakázaných látek součástí zákona č. 167/1998 Sb. a nová látka se na seznam může dostat jen změnou tohoto zákona. To by se ale od příštího roku mělo změnit a seznam by měl vycházet jako nařízení vlády. Stát by tak mohl mnohem rychleji než doposud reagovat na nové látky, které se objeví na tuzemském drogovém trhu.
Zákon také omezí dostupnost červeného fosforu, který je zneužíván k výrobě pervitinu. Pro osoby, které pracují s látkami, které jsou v ČR často zneužívány k nelegální výrobě drog, bude povinná registrace u Ministerstva zdravotnictví a bude platit zákaz prodeje těchto látek nepodnikajícím fyzickým osobám.
Ustanovení týkající se chemikálií sloužících k výrobě omamných a psychotropních látek, která budou obsažena v novém zákoně o prekursorech drog, budou logicky vypuštěna ze stávajícího jediného zákona zahrnujícího drogovou oblast, tedy ze zákona o návykových látkách.
Samostatná novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, kterou dnes také senátoři schválili, omezuje mimo jiné povolené pěstované odrůdy máku. Cílem tohoto opatření je profilovat ČR jako zemi, která mák setý pěstuje primárně pro potravinářské účely, nikoli jako surovinu pro výrobu opiátů. Novela také upravuje oblast léčivých přípravků s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.