Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dorovnání slovenských důchodů

Jedním z předpisů, které nabudou účinnosti 1. prosince 2013, je novela č. 274/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Na základě novely mají být speciální dávkou, tzv. dorovnávacím přídavkem, dorovnány slovenské důchody lidem, kteří před rozdělením Československa pracovali na Slovensku, případně pro zaměstnavatele se sídlem na Slovensku. Dorovnání důchodů přijde stát asi na 3,8 miliardy korun.

Na dorovnávací přídavek budou mít podle novely č. 274/2013 Sb. nárok lidé, kteří pobírají český i slovenský starobní důchod, který je v součtu nižší, než kdyby za dobu získanou za existence společného státu dostávali pouze důchod český. Slovenské důchody jsou totiž v průměru nižší než české. Nerovnost vznikla rozdělením československé federace k 31. prosinci 1992. Smlouvou mezi oběma státy bylo ustanoveno, že nárok na důchod vznikne v tom státě, kde měl sídlo zaměstnavatel ke dni rozdělení federace.
Přídavek nebude vázán na státní občanství, předpokládá se, že ho budou pobírat jak čeští tak slovenští občané. Vyplácet se ale bude výhradně s českým starobním důchodem, podmínkou je přiznání českého ale i slovenského důchodu. Další podmínkou je alespoň 25 let pojištění před rozdělením ČSFR (tj. před 1. lednem 1993), za které byl přiznán slovenský důchod, a poté alespoň 1 rok důchodového pojištění před rokem 1996 v ČR, kdy ještě platil federální zákon o sociálním zabezpečení.
Výše přídavku bude stanovena jako rozdíl mezi důchodem vypláceným za českých podmínek a součtem skutečné české a slovenské penze. Aktuálně se dorovnávací přídavek bude týkat asi 9 tisíc lidí, jeho průměrná výše by měla být asi 1100 korun měsíčně a za celou dobu vyplácení přijdou přídavky stát na 3,8 miliardy korun. Poslední výplaty by měly dobíhat v roce 2047. Důchodci budou muset o dorovnávací přídavek požádat Českou správu sociálního zabezpečení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.