Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o vodovodech

Jedním z dvanácti zákonů, které prezident Miloš Zeman podepsal v úterý dne 27. srpna 2013, je i novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, tzv. vodního zákona. Nejdiskutovanějším bodem rozsáhlé novely se v průběhu legislativního procesu stal návrh přenést úhrady oprav vodovodních a kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím z provozovatele na vlastníka přípojek, ve většině případů tedy na občany. Nakonec ale Poslanecká sněmovna kritizované ustanovení z novely vypustila. Senát pak novelu bez problémů schválil a protože je už i podepsaná prezidentem, vyjde ve Sbírce zákonů v nejbližších dnech, platit by měla od 1. ledna 2014.

Novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je poměrně rozsáhlá, obsahuje přes 150 bodů změn. Zásadním způsobem novela mění tvorbu dlouhodobých plánů pro rozvoj vodovodů a kanalizací. Od příštího roku by kraje místo vytváření nových desetiletých plánů měly tyto dokumenty průběžně aktualizovat. Podle důvodové zprávy by tím měly ušetřit až 100 milionů korun. Novela také počítá s povinným zavedením jednotného elektronického komunikačního systému pro předávání údajů a informací.
Největší emoce ale vyvolala diskuse kolem návrhu, který nakonec ve schváleném znění novely chybí. Ministerstvo zemědělství totiž na nátlak veřejnosti a např. i odstupující zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové sporné ustanovení z návrhu novely vypustilo. Šlo o návrh, aby veškeré opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím hradili vlastníci přípojek. Občané měli hradit opravy např. pod chodníky a silnicemi, čímž by se dostali do značně nevýhodného postavení, protože v těchto případech by nemohli ovlivnit efektivnost a hospodárnost nákladů na provedené práce. Stejně tak by nemohli ovlivnit stav, za který by nesli zodpovědnost - vlastník přípojky by např. těžko mohl ovlivnit přetěžování silnice, pod kterou vede jeho přípojka. Návrh navíc umožňoval v rámci údržby vyžadovat zkoušky vodotěsnosti přípojek, které měl také hradit vlastník. Podle platného znění zákona platí výměnu přípojky její vlastník, zatímco opravu provozovatel sítě, a tato praxe zůstane zachována i do budoucna.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.