Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o výkonu vazby

Bez problémů schválil Senát na své poslední schůzi také vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Novelou se zmírňují pravidla pro vazbu. Návrh vychází z praktických potřeb Vězeňské služby ČR, orgánů činných v trestním řízení a státních zástupců, kteří vykonávají dozor nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody. Byla také zohledněna Evropská vězeňská pravidla a doporučení veřejného ochránce práv.

Schválenou novelou se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, a také zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. Pokud zákon podepíše prezident, dočkají se obvinění ve vazebních věznicích lepších podmínek od 1. ledna 2014, kdy začne novela platit.
Podle Ústavy ČR rozhoduje o vině a trestu jen soud a na obviněné se hledí jakoby souzeni nebyli. Rozhodnutí soudu nelze předjímat, a proto novela navrhuje, aby obvinění byli v zásadě umisťováni do oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem, pokud to neohrozí v konkrétním případě účel vazby, zejména v případech vazby koluzní. Pokud o to obviněný požádá, bude umístěn samostatně, pokud tomu nebrání účel vazby a podmínky ve věznici. Obviněný si také bude moci vybrat, zda chce být umístěn do kuřácké či nekuřácké cely
Větší důraz bude kladen na udržení a rozvíjení rodinných vazeb obviněného, bude umožněno používat telefon pro kontakt s osobou blízkou a ředitel věznice bude mít možnost v odpovídajících prostorách povolit návštěvu obviněného bez sluchové, popřípadě i zrakové kontroly ze strany Vězeňské služby. 
Kvůli rušení ostatních vězňů se výslovně zavádí povinnost dodržovat noční klid během osmihodinové doby určené ke spánku. Pokud to umožní provozní důvody, bude možné i zaměstnávání obviněných
Kvůli vyšší bezpečnosti bude zavedena kategorie velmi nebezpečných vězňů, kteří budou umisťováni do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením. Vězni u sebe také nebudou mít finanční hotovost. Současné sociální kapesné vězňů bude nahrazeno balíčkem obsahujícím základní věci osobní potřeby. 
Cílem některých dalších navržených změn je snaha o úsporu financí. Obvinění si nově budou hradit některé zdravotní služby, které nejsou kryté pojištěním, nebo náklady na testy na přítomnost návykových látek, pokud budou pozitivní. Vězni budou hradit i náklady, které vznikly Vězeňské službě např. vrácením balíčku, který obsahoval nedovolený předmět. Zvyšuje se také horní hranice pokuty za kázeňský prohřešek ze současných 1000 korun na 5000 korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.