Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o směnárenské činnosti

Od 1. listopadu 2013 nabude účinnosti zcela nový zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti. Předpis upravuje celou problematiku směnárenské činnosti, tedy pravidla pro provozování směnárenské činnosti i podmínky udělování povolení k činnosti směnárníků. Společně s novým zákonem byla schválena i novela č. 278/2013 Sb., kterou se mění čtyři související zákony. Počátkem října vyšla ve Sbírce k novému zákonu prováděcí vyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti. Související novela i prováděcí vyhláška nabývají účinnosti shodně s novým zákonem, tedy k 1. 11. 2013.

Pravidla pro provozování směnárenské činnosti jsou nyní zakotvena v zákoně č. 219/1995 Sb., devizovém zákoně. Díky novému zákonu č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, bude celá oblast směnárenství z devizového zákona vyjmuta. Cílem předpisu je především větší ochrana klientů směnáren.
Nový zákon stanoví požadavky, které musí provozovatel směnárenské činnosti splnit, aby mu Česká národní banka dala povolení k jeho činnosti. Zákon také zřizuje registr směnárníků, který povede Česká národní banka a který bude dostupný na jejích internetových stránkách. Provozovat směnárenskou činnost budou moci banky, družstevní záložny i nebankovní směnárníci, kteří dostanou povolení od centrální banky. 
Zákon č. 277/2013 Sb. přesně vymezuje, jaké údaje musí být obsaženy na kurzovním lístku. Směnárna nebude moci směňovat peníze za méně výhodných podmínek pro klienta než je uvedeno na kurzovním lístku. Její povinností bude také vydání dokladu o provedení směnárenského obchodu zákazníkovi. Zákon o směnárenské činnosti tak reaguje především na nekalé praktiky některých směnáren, které zneužívají skutečnosti, že zejména zahraniční turisté se v jejich nabídkách obtížně orientují.
Česká národní banka bude mít také právo kontrolovat každého, kdo bude podezřelý, že provozuje směnárenskou činnost neoprávněně.
Současně s novým zákonem o směnárenské činnosti byla vydána i související novela č. 278/2013 Sb., kterou se novelizují zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Zároveň se touto novelou zcela ruší vyhláška č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti. Zrušenou vyhlášku nahradí nově vydaná vyhláška České národní banky č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti. Vyhláškou se stanovují náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka, náležitosti oznámení o změně údajů, náležitosti oznámení o umístění provozovny a forma a způsob podání těchto žádostí a oznámení. Dále vyhláška č. 315/2013 Sb. uvádí v jakém rozsahu, jakou formou a způsobem a v jakých lhůtách musí provozovatel směnárny podávat informace o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.