Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o Květnovém povstání českého lidu

Na začátku tohoto měsíce, tedy 1. července 2013, vstoupil v platnost zcela nový zákon č. 158/2013 Sb., o Květnovém povstání českého lidu. Díky novému zákonu se účastníci protifašistického povstání z roku 1945 dočkají uznání svých zásluh. Dostanou odznak Ministerstva obrany, finanční kompenzace jim ale přiznána nebude.

Podle předkladatelů nového zákona č. 158/2013 Sb. historický i politický pohled na toto období stále ještě nedoceňuje hrdinství těch, kdo tenkrát za naši svobodu a samostatnost pokládali své životy. V minulosti byly zaznamenány snahy o zúžení pouze na povstání v Praze, zlepšení pak přinesl zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, který již povstání českého lidu pojímá jako povstání celonárodní.
Nový zákon o Květnovém povstání českého lidu je vyjádřením úcty a vděčnosti ženám a mužům, kteří v období nacistické okupace s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie, zákon bude trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím.
Květnovým povstáním českého lidu se rozumí povstání českého lidu proti nacistické moci, ke kterému došlo v době mezi 30. dubnem a 12. květnem 1945. Za účastníka Květnového povstání českého lidu se považuje občan České republiky, kterému v souvislosti s jeho účastí na tomto povstání bylo vydáno osvědčení podle § 1 odst. 1 bodu 1 písm. f) a § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo potvrzení podle § 5 odst. 1 písm. b) a § 7 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945.
Jako vyjádření úcty a morálního ocenění vydá Ministerstvo obrany žijícímu účastníku Květnového povstání českého lidu na jeho žádost pamětní odznak účastníka Květnového povstání českého lidu a zároveň stanoví vyhláškou vzor a pravidla nošení tohoto pamětního odznaku.
S finanční kompenzací pro účastníky Květnového povstání se nepočítá a původní návrh, aby významný den "5. květen - Květnové povstání českého lidu" byl přejmenován na "5. květen – České národní povstání" nebyl v Poslanecké sněmovně přijat.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.