Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna prosadila zákaz pobytu za přestupky

Poslanecká sněmovna včera nejnižším možným potřebným počtem hlasů definitivně schválila novelu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Novela byla ve Sněmovně již potřetí. V průběhu legislativního procesu ji nejprve zamítl Senát a následně i prezident. Obě veta Sněmovna přehlasovala, přičemž prezidentské veto bylo přehlasováno přesně půl roku poté, co prezident zákon Sněmovně vrátil. Prezident svůj krok podrobně zdůvodnil a doporučil Sněmovně, aby se nad zákonem ještě jednou zodpovědně zamyslela. Odmítavě se k novele vyjádřil i ombudsman Pavel Varvařovský. Sněmovna ale novelu, která měla původně platit od 1. července letošního roku, opakovaně schválila. Novela umožní uložit pachatelům vícenásobných přestupků jako trest zákaz pobytu v místě konání těchto přestupků až na dobu tří měsíců. Platit bude dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novelu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, navrhla skupina poslanců v čele s bývalou chomutovskou primátorkou Ivanou Řápkovou (ODS). Zavedení možnosti zákazu pobytu za opakované přestupky odůvodnili předkladatelé v praxi často velmi problematickou vymahatelností pokut, které jsou nyní za přestupky ukládány. Podle návrhu by úřady mohly uložit až tříměsíční zákaz pobytu za vybrané opakované přestupky. Mohlo by jít např. o prostituci, konzumaci alkoholu nebo žebrání v místech, na kterých to zakazují obecní vyhlášky. Pachatel by musel přestupek spáchat opakovaně v období posledního roku na území stejné obce. Poté by mu mohl být až na tři měsíce uložen zákaz pobytu, který by znamenal zákaz zdržovat se na území obce nebo její části, v níž se opakovaně dopustil přestupku. Nesmělo by ovšem jít o obec, ve které má pachatel trvalý pobyt, trest také nebude ukládán mladistvým.
V současné době lze zákaz pobytu až na deset let uložit pouze podle trestního zákoníku, tedy výlučně za spáchání trestného činu. Přestupek má oproti trestnému činu výrazně nižší společenskou škodlivost, proto byl navržen za jeho opakované spáchání trest zákazu pobytu maximálně na tři měsíce. Při porušení tohoto zákazu se již ale bude jednat o maření výkonu úředního rozhodnutí, tedy o trestný čin se sazbou až tři roky odnětí svobody podle § 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Novela také do zákona o přestupcích nově doplní ustanovení, které jasně vymezuje dobu nočního klidu, a to od 22. do 6. hodiny. Jednotlivé obce budou mít možnost stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž bude doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. V současnosti je doba nočního klidu upravena pouze obecně závaznými vyhláškami, může tedy být v každé obci jiná. Z důvodu posílení právní jistoty v této otázce se ukázalo jako vhodné řešení právě jednotné vymezení nočního klidu zákonem.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.